Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam cudzieho slova „centrifúga” v Slovníku cudzích slov

centrifúga  →  odstredivka, zariadenie na oddeľovanie drobných častíc a látok alebo na odstránenie vlhkosti z vypraného textilu
Podobné slová pre „centrifúga“:
centrifugalis  →  centrifugálny, odstredivý, vedúci smerom od stredu
centrifugálny  →  odstredivý
centrifugatio  →  centrifugácia, odstreďovanie, delenie látok s rôznou hustotou odstreďovaním na centrifúge
Súvisiace slová pre „centrifúga“:
centrála  →  ústredie, ústredňa, napr. telefónna; úsečka spájajúca stredy dvoch kruhov alebo gúľ
centralis  →  centrálny, stredný
centralizácia  →  sústreďovanie do jedného centra, vytváranie jedného ústredia, napr. firmy alebo štátnej správy; v šachu obsadenie centra šachovnice
centralizmus  →  výkon moci, riadenia a kontroly z jedného ústredného miesta, sústredenie moci
centrálna hviezda  →  nachádzajúca sa v strede planetárnej hmloviny
centrálne jadro  →  bunkové jadro ležiace uprostred zárodočného vaku rastliny
centrálny  →  ústredný, nachádzajúci sa v centre
centrálny nervový systém  →  sústava nervových centier riadiacich činnosť organizmu
centráž  →  centrovanie
centricita  →  dostredivosť, dostrednosť
centrický  →  stredový, smerujúci do stredu
centripetalis  →  centripetálny, dostredivý, vedúci smerom do stredu
centripetálny  →  dostredivý
centrista  →  stúpenec centrizmu
centristický  →  smerujúci do stredu, usilujúci o vytvorenie stredu, sústreďujúci
centrizmus  →  politická orientácia v strede medzi ľavicou a pravicou
centroacinosus  →  centroacinózny, nachádzajúci sa v strede lalôčika
centrolecithalis  →  centrolecitálny, uloženie žĺtka v strede vajíčka
centronukleus  →  jadro bunky s vnútrojadrovým centrom delenia
centroplán  →  stredná časť krídla lietadla; miesto, na ktoré sa napájajú vonkajšie časti krídla
centroplasma  →  centroplazma, protoplazma centrozómu
centroplast  →  mimojadrové teliesko
centroplazma  →  protoplazma
centrosféra  →  plazma okolo deliaceho telieska v bunke
centrosoma  →  centrozóm, deliace teliesko (pri mitóze sa delí a tvorí póly vretienka)
centrovanie  →  nastavenie geometrickej šošovky zhodne s optickou osou; stredenie, taká úprava súčasti stroja, aby pri otáčavom pohybe bola presne v strede
centrovať  →  prihrávať do stredu hracej plochy; vykonávať centrovanie
centrum  →  stred, ústredie, stredisko, hlavné miesto alebo bod; stred šachovnice; stred mesta

Naposledy hľadané výrazy

1. centrifúga v cudzích slovách
×

Autori:

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. & Richard Andraščík

História:

Richard Andraščík:
Veľký slovník cudzích slov online
(www.cudzieslova.sk)
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.:
Slovník cudzích slov, 2010