Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „kru��nica” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

kruhovito,kruhovite prísl.;

krupicový,krupičný príd. m.: k-ové halušky;
k-čná kaša;

krucifix

I. -u muž. r. kríž s podobou ukrižovaného Krista

II. i kruci cit. subšt. vyj. zahrešenie

kruh -u muž. r.

1. geom. plocha ohraničená kružnicou

2. útvar podobný kruhu al. kružnici; koleso: olympijské k-y, nakresliť k., stáť v k-u;
k-y pod očami tmavšie priehlbiny;
geogr. polárny k.

3. predmet v podobe kruhu al. kružnice, koleso: drôtený k., cvičenie s k-om s obručou;
hrnčiarsky k.;
k-y gymnastické náradie

4. iba j. č. skupina ľudí spojená rodinnými, priateľskými al. záujmovými zväzkami: rodinný k.;
k. milovníkov umenia

5. iba mn. č. kruhy skupina ľudí spojená profesionálnymi záujmami, najmä jej predstavitelia: finančné, cirkevné k-y

kniž. začarovaný, bludný k. situácia bez východiska;
k. sa uzavrel a) vec sa zavŕšila, skončila b) ukázala sa súvislosť začiatku a konca niečoho;

kruhovitosť -i žen. r.

kruhovitý príd. m. kt. má podobu kruhu: k. otvor, k-é ozdoby;

kruhový príd. m. k 1, 2 : k-á základňa;
k-á píla v podobe kruhu;
motor. k. objazd do kruhu;

krumpeľ -pľa muž. r., krumpľa -e -pieľ/-plí žen. r. obyč. mn. č. hovor. al. expr. zemiak;

krumpľový príd. m.: k-á polievka

krúpa -y obyč. mn. č. krúpy krúp žen. r.

1. nahrubo zomleté zrno: jačmenné k-y

2. ľadovec: k-y padajú;

krupica -e žen. r. na hrubšie zomletá pšenica: pren. snehová k. zrnitý sneh;

krupička -y žen. r. zdrob. : detská k.

krúpka -y obyč. mn. č. krúpky -pok žen. r.

1. zdrob. k 1, 2

2. krúpy: dať k-y do polievky;

krúpkový príd. m.: k-á polievka

krupobitie -ia str. r. ľadovec, krúpy;

krupón -u muž. r. garb. koža zbavená menejcenných okrajov: k. na podrážky;
spracovať k.

krúpový príd. m. k 1 : k-á kaša;

krušno prísl. i vetná prísl. : k. doliehať;
je mu k. (na duši);

krušnosť -i žen. r.

krušný príd. m. ťažiaci, ťažký; smutný: k. život;
k-é časy;

krušpán -u muž. r. záhr. ker s drobnými stále zelenými lesklými lístkami, boleráz, buxus, bot. k. vždyzelený Buxus sempervirens

krútiť -i nedok.

1. uvádzať do kruhového pohybu, otáčať, točiť: k. kormidlo, k. gombík na rádiu, k. kľukou;
pes k-i chvostom vrtí

2. vykrúcať, skrúcať, zakrúcať: k. si fúzy, vlasy

3. otáčaním, stáčaním zhotovovať: k. píšťalku;
k. cigaretu šúľať

k. hlavou nad niečím a) čudovať sa b) nesúhlasiť;
expr. k. s niekým ovládať ho;

// krútiť sa

1. robiť kruhový pohyb, otáčať sa, točiť sa: kolesá sa k-ia, kolotoč sa k-i, k. sa naprázdno;

2. meniť vzhľad, smer ap., skrúcať sa, točiť sa: doska sa k-i šúverí;
chodník sa k-i hadí

3. hovor. usilovne pracovať, chodiť okolo niečoho, niekoho, točiť sa: k. sa po dome;
k. sa okolo žien

4. rozvíjať sa (v reči): rozhovor sa k-i okolo počasia

k-i sa mu hlava;
svet, všetko sa s ním k-i má závrat;
(ne)vedieť, ako sa → svet k-i;

krútňava -y -ňav žen. r. vír: k-y Váhu;

Naposledy hľadané výrazy

1. kru��nica v Krátkom slovníku SJ