Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravopis slova „kilo” v slovenských pravopisných slovníkoch

Krátky slovník slovenského jazyka

kilo -a kíl str. r. hovor. kilogram: pol k-a, dve k-á, päť kíl (cukru);
kupovať na k-á vo veľkom množstve;
expr. zhodiť zo seba zbytočné k-á schudnúť;

kilogram -u muž. r. zákl. fyz. jednotka hmotnosti v sústave SI, zn. kg;

kilogramový príd. m.

kilohertz [-rc] -u muž. r. fyz. násobná jednotka kmitočtu v sústave SI, zn. kHz

kilojoule [-džaul] -lu muž. r. fyz. násobná jednotka práce, energie al. tepla v sústave SI, zn. kJ

kilokalória -ie žen. r. fyz. staršia jednotka tepla, zn. kcal

Pravidlá slovenského pravopisu

kilo ‑a kíl str. r.; kilový

kilogram ‑u m., zn. kg; kilogramový

kilohertz [‑rc] ‑u L ‑i mn. č. ‑e m., zn. kHz

kilojoule [‑džaul] ‑lu L ‑e mn. č. ‑y m., zn. kJ

kilokalória ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách ž., zn. kcal

kilometer ‑tra L ‑i mn. č. ‑e m., zn. km; kilometrový

Slovník slovenského jazyka (z r. 1959 – 1968)1

kilo, -a, kíl stred. hovor. kilogram: štvrť, pol kila múky, dve kilá cukru, päť kíl;
kupovať niečo na kilá
vo veľkom množstve;

kilový príd. m.: k-é závažie vážiace kilo

kilogram, -u muž. r. jednotka váhy, tisíc gramov (zn. kg): dva k-y jabĺk, zemiakov;

kilogramový príd. m.: k-é závažie vážiace kilogram

kilogrammeter, -tra, 6. p. -tri, mn. č. -tre muž. r. fyz. jednotka práce, práca, ktorú treba vynaložiť na zdvihnutie 1 kg do výšky 1 m (kg/m)

kilokalória, -ie, -ií žen. r. fyz. množstvo tepla, ktoré zvýši teplotu 1 kg vody o jeden stupeň;
tisíc kalórií, veľká kalória

kilometer, -tra, 6. p. -tri, mn. č. -tre muž. r. jednotka dĺžkovej miery, tisíc metrov (zn. km): prejsť niekoľko k-ov, vzdialený (na) niekoľko k-ov, platiť od k-a;
štvorcový k. (km2)
plošná miera, milión štvorcových metrov;

kilometrový príd. m.: k-á vzdialenosť v. jedného kilometra;

kilometrík, -a muž. r. zdrob. expr.

kilometrovné, -ého stred. poplatok podľa počtu prejdených kilometrov (napr. na železnici za prepravný tovar ap.)

Naposledy hľadané výrazy

1. kilo v pravopisných slovníkoch