Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „poh��ad” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

pohádať sa -a dok. dostať sa do hádky, povadiť sa, poškriepiť sa: p-li sa pre maličkosti

pohádka, pohádkový, správ. rozprávka, rozprávkový

poharkať sa dok. expr. pohádať sa: p. sa pre maličkosť

pohašteriť sa dok. trocha expr. pohádať sa, poškriepiť sa: deti sa p-li

pohádzať -dže -džu dok. postupne nahádzať: p. všetko na jednu hŕbu;

pohan -a mn. č. -ia muž. r.

1. kto vyznáva mnohobožstvo al. kto uctieva modly: starovekí Gréci boli p-ia

2. mn. č. i -i expr. nekresťan, neznaboh: tureckí p-i

expr. kliať, hrešiť, nadávať ako p. veľmi, škaredo;

pohana -y -hán žen. r. pohanenie, potupenie, potupa: zbaviť sa p-y

poháňací príd. m. určený na poháňanie, hnací: p. mechanizmus

poháňať -a nedok.

1. poskytovať zdroj pohybu, uvádzať do pohybu, hnať: elektrina p-a stroje;
loď p-ná parou

2. nútiť do (zvýšenej) činnosti, hnať: netreba ho p. do práce;

3. viesť záprah istým smerom, byť ako pohonič: p. kone bičom

4. povzbudzovať do rýchlejšieho pohybu: tréner p-a bežcov, jazdec p-a koňa;

pohaniť dok.

1. znevažujúco sa vysloviť: p. niečí výtvor

2. (pohlavne) zneuctiť: p-ené dievča

pohanka -y -niek žen. r.;

pohánka -y -nok žen. r.

1. rastlina pestovaná pre jedlé zrná, bot. Fagopyrum

2. drobné plody tejto rastliny: kaša z p-y;

pohánkový príd. m.: p-á kaša

pohanský príd. m.: p-é modly;

pohansky prísl.;

pohanstvo -a str. r.

1. mnohobožstvo, modloslužobníctvo

2. hromad. pohania

pohár -a L -i mn. č. -e muž. r.

1. (sklená) nádoba na pitie; jej obsah: vínový p.;
vypiť (za) plný p. mlieka

2. fľaša na zaváranie: p. kompótu

3. symbolická nádoba udeľovaná ako trofej za víťazstvo v (šport.) súťaži: krištáľový, putovný p.

4. súťaž o takúto trofej: P. majstrov európskych krajín

kniž.: p. utrpenia sa prelial, prekypel utrpenie presiahlo znesiteľnú mieru;
vypiť p. horkosti (až) do dna;

pohárik -a muž. r.

1. zdrob. k 1

2. chuťové poháriky orgány chuti na jazyku

rád pozerá na dno p-a rád si vypije

pohárový príd. m.: p-á súťaž;

pohasnúť -e -ú -sol dok. kniž. zhasnúť (význ. 1 ): plameň, oheň p-l;

pohľad -u muž. r.

1. obrátenie, upriamenie zraku, pozretie: pozorný, zvedavý p.;
uprieť p. do diaľky

2. spôsob zrakového pozorovania al. znázorňovania na zákl. takého pozretia: čelný p.;
vtačí p. zhora;
nákres z bočného p-u;
uhol p-u i pren. hľadisko

3. rozhľad, výhľad: zo Slavína je pekný p. na Bratislavu

4. názor, náhľad, mienka: realistický p. na udalosti;
mať skreslený p. na niečo

na prvý p. ihneď, odrazu;
na p. zdanlivo

pohľadať dok. vyvinúť úsilie na nájdenie: p. vo vrecku drobné;
p. niekomu byt

pohľadávka -y -vok žen. r. odb. právny nárok: finančná p.

pohladiť dok. pohladkať: p. dieťa po tvári;
nežné p-enie;

pohladkať dok. jemne, láskavo prejsť dlaňou, pohladiť: p. mačku;

pohľadnica -e -níc žen. r.

1. karta s fotografiou, obrázkom posielaná poštou: farebná p.;
poslať p-u z dovolenky

2. reportáž (v tlači, rozhlase, televízii): odvysielať p-u z Japonska;

pohľadnicový príd. m.: p. formát

pohlavár -a muž. r. vodca kmeňa, rodu: indiánsky p.;
pejor. vedúci činiteľ, predák: nacistickí, komunistickí p-i

Naposledy hľadané výrazy

1. poh��ad v Krátkom slovníku SJ