Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravopis slova „by” v slovenských pravopisných slovníkoch

Krátky slovník slovenského jazyka

by

I. čast. je súčasťou

1. tvaru podm. spôsobu: ak by nás žiadali, prídeme

2. niekt. spojok a častíc: čo by aj;
bodaj by

II. spoj. podraď. poet. aby

ček -čka mn. č. N a A -y muž. r. zdrob.

čí príd. m.: b-ie zápasy;

bydlisko -a -lísk str. r. miesto trvalého pobytu: zmena b-a

bydlo -a -diel str. r. arch. bydlisko, bývanie: otcovské b.

k -a mn. č. N a A -y muž. r. samec hovädzieho dobytka, bujak: plemenný b.;
zápasia ako b-y urputne;

Pravidlá slovenského pravopisu

by čast. i spoj.

Bydgoszcz [‑ošč] ‑a muž. r.; Bydgoszczan ‑a mn. č. ‑ia muž. r.; Bydgoszczanka ‑y ‑niek žen. r.; bydgoszczský

bydlisko ‑a ‑lísk str. r.

bydlo ‑a ‑diel str. r. (bývanie)

k ‑a mn. č. N a A ‑y muž. r.; býčí; býček ‑čka mn. č. N a A ‑y muž. r.

kovec ‑vca muž. r.

Slovník slovenského jazyka (z r. 1959 – 1968)1

by

I. čast.

1. súčiastka slovesných tvarov podmieňovacieho spôsobu: bolo by treba, bol by som prišiel;

2. často býva v spojení s niektorými spojkami, časticami al. príslovkovými výrazmi: čo by aj, hoci by aj;
bodaj by, bár by, bárs by, kiež by, ak by;
ako čo by, ani čo by
akoby, ako keby

Ako by nie! Akože by nie! Ako by aj nie! p. ako;
Kdeže by! kdeže by (aj) nie! p. kdeže;
čo by čo bolo p. čo;
nie by p. nieby;
len by p. len;

II. spoj. bás. aby: Čakám ťa ako zrno zem, jak hora čaká prílet vtákov, by v rozochvení svojich slákov sa premenila na pieseň. (Štítn.)

ček p. býk

bych bás. arch. 1. os. podm. sp. slovesa byť, by som: rád bych byť medzi vami (Sládk.);
hľadal bych ťa vo dne v noci (J. Kráľ);
rád bych pohovoriť (Vaj.)

čí p. býk

čik p. býk

čko p. býk

Naposledy hľadané výrazy

1. by v pravopisných slovníkoch