Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Synonymá slova „cudz��” v slovenskom synonymickom slovníku


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

cudzí 1. patriaci inému, iným; pochádzajúci od iného, iných (op. vlastný, svoj) • nevlastný: starať sa o cudzie, nevlastné dieťa; vystupovať pod cudzím, nevlastným menomzried. nesvoj (Škultéty)cudzozemskýcudzokrajnýzahraničnýdovozovýdovoznýimportný (pochádzajúci z inej krajiny, zo zahraničia; op. domáci, vnútorný): dostať sa na cudzozemské trhy; cudzokrajný tovar; zahraničné, dovozové, importné výrobkyimportovanýdovezenýprebratýprebraný (op. pôvodný, domáci): importovaná, dovezená kultúra; prebraté myšlienkyimplantovaný (prenesený z cudzieho prostredia, miesta): implantované názorynenašskýpejor. cudzinský (ktorý nie je príznačný pre rodné, domáce prostredie; op. našský, rodný, náš): nenašské, cudzinské zvykyzried. cudzoduchý: cudzoduchá výchova (Šoltésová)poet. cudzotný (Hviezdoslav)zried. inonárodnýcudzonárodný (vlastný inému národu): inonárodné, cudzonárodné mená

p. ajzahraničný

2. p.neznámy,vzdialený 13. p.zvláštny 1,neprirodzený 14. p.odlišný

cudziar p.cudzinec 2

cudzina p.zahraničie

cudzinec 1. príslušník cudzieho štátu • cudzozemec: turistické centrá zaplavili cudzinci, cudzozemci

2. neznámy, cudzí človek (op. tunajší) • cudzízastaráv. cudziar: stojí bokom ako cudzinec, cudzí, cudziar

cudzinský p.cudzí 1

cudzobažný p.lakomý 1

cudzoduchý p.cudzí 1

cudzojazyčný ktorý súvisí s cudzím, nie domácim jazykom al. s viacerými cudzími jazykmi • inojazyčný: cudzojazyčná, inojazyčná literatúra; cudzojazyčné, inojazyčné prostredieinorečovýzried. cudzorečový

p. ajzahraničný

cudzokrajný p.exotický,cudzí 1,zahraničný 1

cudzoložiť p.súložiť

cudzoložník p.neverník

cudzoložný p.neverný,nemravný

cudzoložstvo p.nevera

cudzonárodný p.cudzí 1

cudzopas p.cudzopasník 2

cudzopasec p.cudzopasník 2

cudzopasiť živiť sa na inom organizme (o rastlinách a živočíchoch); byť príživníkom (o ľuďoch) • parazitovať: huby cudzopasia, parazitujú na strome; červy cudzopasia, parazitujú v koži; pejor. parazituje na rodinepríživníčiťbyť príživníkomcudzopasníčiť (o ľuďoch živiacich sa z práce iných): tých, čo príživníčia, cudzopasia, je ešte stále dosť

cudzopasníčiť p.cudzopasiť

cudzopasnícky p.cudzopasný 1,príživnícky,parazitný

cudzopasník 1. živočích al. rastlina žijúci (žijúca) z iného organizmu • parazit: črevný cudzopasník, parazit

2. pejor. kto nevytvára nijaké (nové) hodnoty: cudzopasníci na tele spoločnostipejor. príživník kto žije z práce iných: hľadá si prácu, nechce byť príživníkom; pejor. pasák kto sa priživuje na prostitútkach • pejor.: parazitcudzopascudzopasec: zbaviť sa cudzopascazastaráv. trúd

cudzopasný 1. ktorý sa živí z organizmu iného druhu • cudzopasnícky: cudzopasný, cudzopasnícky hmyzparazitnýparazitický: parazitná, parazitická rastlina; parazitný živočích

2. p.príživnícky

cudzorečový p.cudzojazyčný,zahraničný 1

cudzorodo 1. porov. cudzorodý 2. p.nevhodne 1

cudzorodý narúšajúci rovnorodosť, jednotnosť, usporiadanosť • cudzíneorganický: cudzorodý, cudzí, neorganický prvok v systéme

p. ajodlišný

cudzosť p.cudzota 1,2

Naposledy hľadané výrazy

1. cudz�� v Synonymickom slovníku