Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam cudzieho slova „typ” v Slovníku cudzích slov

typ  →  živočích alebo rastlina predstavujúca určitý druh; skupina jedincov s takmer rovnakými znakmi; predstaviteľ, reprezentant spoločných vlastností
Podobné slová pre „typ“:
typhlatonia  →  tyflatónia, strata napätia, ochablosť stien slepého čreva
typhlectasia  →  tyflektázia, rozšírenie slepého čreva
typhlitis  →  tyflitída, zápal slepého čreva
typhlologia  →  tyflológia, veda zaoberajúca sa zrakovo postihnutými a ich uplatnením v spoločnosti
typhlopaedia  →  tyflopédia, veda o vzdelávaní zrakovo postihnutých
typhlopexis  →  tyflopexa, chirurgické pripevnenie, prichytenie voľného slepého čreva
typhlosis  →  tyflóza, slepota
typhlostomia  →  tyflostómia, vyústenie slepého čreva smerom von
typhlotomia  →  tyflotómia, otvorenie slepého čreva
typhlotransversoanastomosis  →  tyflotransverzoanastomóza, spojenie slepého čreva a tračníka
typhobacillosis  →  tyfobacilóza Landouzyova, sepsa vyvolaná tuberkulóznym bacilom s podobnými príznakmi ako pri brušnom týfuse
typhoides  →  tyfoidný, podobný týfusu
typhoma  →  tyfóm, uzlíkové zoskupenie týfových buniek typické pre brušný týfus
typhomania  →  tyfománia, blúznenie v štádiu vysokých horúčok pri týfuse
typhosus  →  tyfózny, týfusový
typhus  →  týfus, celkové infekčné ochorenie vyvolané Salmonellou typhi
typický  →  vzorový, spoločný druhu, skupine; druhový, spoločný znak
typicus  →  typický, príznačný
typizácia  →  obmedzovanie počtu výrobkov výberom užšieho počtu podľa najvhodnejších parametrov a hospodárskej potreby; usmernenie činnosti na určitý okruh, druh; roztriedenie podľa typov
typografia  →  technika tlače z výšky, kníhtlač; súhrnné označenie pre tlačiarenský priemysel
typologia  →  typológia, náuka o typoch, o triedení na typy
typus  →  typ, druh, vzor, forma, príklad, telesné alebo duševné znaky charakteristické pre určitého jedinca, skupinu

Naposledy hľadané výrazy

1. typ v cudzích slovách
×

Autori:

Ringier Axel Springer SK, a.s. & Richard Andraščík

Vydavateľ:

Ringier Axel Springer SK, a.s., 2008-2019

História:

Richard Andraščík:
Veľký slovník cudzích slov online
(www.cudzieslova.sk)
Ringier Axel Springer SK, a.s.:
Slovník cudzích slov, 2008-2019