Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam cudzieho slova „socialisatio” v Slovníku cudzích slov

socialisatio  →  socializácia, zapojenie indivídua do ľudského spoločenstva po společenskej, pracovnej i subjektívnej stránke
Súvisiace slová pre „socialisatio“:
sociabilita  →  spoločenskosť, sklon alebo potreba sa združovať, družnosť; socialita
sociabilitas  →  sociabilita, schopnosť vytvárať medziľudské vzťahy, spoločenskosť
socialis  →  sociálny, týkajúci sa ľudskej spoločnosti, spoločenský
socialita  →  sociabilita
socializácia  →  zospoločenštenie, zoštátnenie; uskutočnenie zásad socializmu;budovanie spoločnosti podľa zásad socializmu; proces osvojenia jazyka, ľudských foriem, noriem chovania, hodnôt, medziľudských vzťahov
socializmus  →  spoločenské zriadenie charakteristické spoločenským vlastníctvom výrobných prostriedkov (po ich znárodnení) a vládou jednej politickej strany (komunistickej) ako aj veľkou mierou neslobody obyvateľov; učenie Marxa, Engelsa a Lenina o budovaní takejto spoločnosti
sociálny  →  spoločenský; týkajúci sa úsilia o zlepšenie alebo zmenu ľudskej spoločnosti; týkajúci sa vzťahu jedinca ku spoločnosti; týkajúci sa hmotného zabezpečenia jedinca v spoločnosti
societa  →  spoločnosť, združenie, spoločenstvo
societas  →  spoločnosť, zväzok
sociolekt  →  jazyk alebo jazykový štýl určitej skupiny ľudí
sociológia  →  veda o ľudskej spoločnosti, spoločenských javoch a vzťahoch
sociologizmus  →  snaha vysvetľovať všetky, aj individuálne javy spoločnosti pôsobením spoločenských vplyvov
sociometria  →  sociometria, odvetvie sociálnych vied, skúmajúce štruktúru vzájomných vzťahov jedincov vo vnútri sociálnej skupiny
sociopathia  →  sociopatia, negatívne postoje voči spoločnosti, nepriateľský spôsob správania sa
sociotherapia  →  socioterapia, liečba chorých so snahou začleniť ich do spoločnosti
socius  →  spoločník, druh

Naposledy hľadané výrazy

1. socialisatio v cudzích slovách
×

Autori:

Ringier Axel Springer SK, a.s. & Richard Andraščík

Vydavateľ:

Ringier Axel Springer SK, a.s., 2008-2019

História:

Richard Andraščík:
Veľký slovník cudzích slov online
(www.cudzieslova.sk)
Ringier Axel Springer SK, a.s.:
Slovník cudzích slov, 2008-2019