Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam cudzieho slova „in persona” v Slovníku cudzích slov

in persona  →  osobne, vo vlastnej osobe
Súvisiace slová pre „in persona“:
in absentia  →  v neprítomnosti
in abstracto  →  všeobecne, odťažito, nekonkrétne
in bianco  →  na nevypísanú, prázdnu listinu (sa podpísať)
in concreto  →  v danom, konkrétnom prípade; menovite, v skutočnosti
in continuo  →  nepretržite, stále, súvisle, priebežne
in contrario  →  naopak, v opačnom prípade
in contumatiam  →  v neprítomnosti, kontumačne
in corpore  →  hromadne, spoločne
in effigie  →  obrazne, symbolicky
in eventum  →  v určitom prípade, prípadne; v prípade, že sa stane to či ono
in extenso  →  podrobne, obšírne
in favorem  →  v prospech, k dobru
in flagranti  →  pristihnutie pri čine
in genere  →  všeobecne, vôbec
in honorem  →  k pocte, na počesť
in infinitum  →  do nekonečna, nekonečne
in loco  →  v mieste, tu
in margine  →  na okraji, mimochodom
in medias res  →  k jadru veci; bez dlhých úvodných rečí
in memoriam  →  na pamiatku; posmrtne, ako posmrtná pocta
in merito  →  v podstate; vo veci samotnej
in natura  →  v prirodzenej podobe; skutočne; v potravinách (namiesto peňazí)
in nuce  →  v jadre; krátko a stručne povedané
in originali  →  v pôvodnej podobe, v originále
in perpetuum  →  naveky, navždy
in publico  →  verejne; pred verejnosťou
in puncto  →  v tomto bode; pokiaľ ide o toto
in situ  →  na pôvodnom mieste, vo svojej polohe
in spe  →  v nádeji; budúci, nadchádzajúci
in specie  →  zvlášť, najmä, menovite
in status quo  →  v terajšom stave
in toto  →  vcelku, vôbec
in vino veritas  →  vo víne je pravda
in vitro  →  mimo živého tela
persona grata  →  milá, obľúbená, žiaduca osoba; cudzinec, voči ktorému nie sú námietky;
persona non grata  →  nežiaduca, nevítaná osoba, napr. diplomat z hľadiska prijímajúcej krajiny
persona suspecta  →  podozrivá osoba

Naposledy hľadané výrazy

1. in persona v cudzích slovách
×

Autori:

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. & Richard Andraščík

História:

Richard Andraščík:
Veľký slovník cudzích slov online
(www.cudzieslova.sk)
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.:
Slovník cudzích slov, 2010