Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „tun��” v Slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

tuná prísl. i čast. hovor. tu: Len ma tuná trpezlivo čakaj. (Ráz.-Mart.) My sme u nás doma — my sme tuná páni! (Botto) Tuná Mikloš priniesol akési zvesti. (Gráf) Ja tuná s Jankom mám do činenia! (Al.)

tuňacina, -y žen. r. zried. mäso tuniaka: V Prímorí ulovia plný parník tuňaciny. (Kuk.)

tunajší, -ia, -ie príd. m. ktorý je, pochádza z tohto miesta, kraja ap., vyskytujúci sa, žijúci, narodený ap. na tomto mieste, v tomto kraji ap., miestny, domáci: t. človek, t. ľud;
Ste vari tunajší? Nepoznávam vás.
(Ondr.);
najlepší žiak na tunajšej škole (Zúb.);
Málo som poznal tunajšie pomery. (Vaj.)

tundra, -y, -dier žen. r. v arktickom pásme rozsiahle plochy, ktorých pôda na povrchu v lete na krátku dobu rozmrzne a pokryje sa obyč. machom, lišajníkmi a trávou;

tundrový príd. m.: t. pôdotvorný proces

tundrovitý príd. m. majúci ráz tundry: t. charakter krajiny, lesa

tunel, -a, 6. p. -i, mn. č. -y muž. r. podzemný klenbový priechod pre cesty a železnice;
podzemná klenbová chodba: železničný t.;
podzemný t.;
vlak hodil sa do tmavého tunela
(Gráf);
let. aerodynamický t. laboratórne zariadenie, v ktorom sa vzbudzuje umelý vzdušný prúd pre skúšky aerodynamických vlastnosti lietadiel;
pren. expr. t. noci (Jil., Gab.) tmavá noc;
pren. nízky tunel konárov a lístia (Mor.) husté stromovie s nízkymi vetvami;

tunelový príd. m.: t-á doprava;
hut. t-á pec murovaný kanál, v ktorom sa výrobky podrobujú žíhaniu, vypaľovaniu;
t-á sušiareň kaolínu sušiareň v podobe dlhej chodby;

tunelík, -a muž. r. zdrob. expr.

tunelár, -a muž. r. robotník al. technik pracujúci na stavbe tunela;

tunelársky príd. m.

tunelovací, -ia, -ie príd. m. týkajúci sa stavby tunelov: t-ie práce;
t. štít

tunelovanie, -ia stred. stav. súhrn prác pri stavbe podzemných tunelov

tunelovitý príd. m. podobný tunelu: archeol. t-é ucho (črepu);

tunelovite prísl.

tunelový p. tunel

tung, -u muž. r. (čín.) strom poskytujúci semená bohaté na olej;

tungový príd. m.: t. strom;
t. olej
drevný čínsky olej používaný pri výrobe lakov a linólea

Tunguz, -a muž. r. príslušník altajského národa žijúceho v sovietskom sväze;

Tunguzka, -y, -ziek žen. r.;

tunguzský príd. m.

tuniak, -a, mn. č. -y muž. r. zool. druh morskej ryby z čeľade makrelovitých (Thynnus)

tunicín, -u muž. r. biol. (u plášťovcov) zvláštna organická hmota, podobná celulóze u rastlín

tunika [vysl. -ny-], -y, -ník žen. r.

1. spodný ľanový alebo vlnený odev starých Rimanov: rímska t.;
vlnené tuniky, pritisnuté pancierom
(Gráf);

2. stredoveké kráľovské, kniežacie al. kňazské rúcho;

3. kratšia sukňa prišitá na vrchu normálnej sukne, slúžiaca ako ozdoba šiat;

4. bylina z čeľade silenkovitých;
bot. t. prerastená (Tunica prolifera);

tunikový príd. m.: t-é šaty

Tunis, -u, 6. p. -e muž. r. i Tunisko, -a stred. štát v severnej Afrike;

Tunisan, -a, mn. č. -ia muž. r. obyvateľ Tunisu;

Tunisanka, -y, -niek žen. r.;

tuniský príd. m.

tunka, -y, -niek žen. r. kraj. bočka, sud (na víno, kapustu ap.): kvasná t. (Heč.)

Naposledy hľadané výrazy

1. tun�� v Slovníku slov. jazyka