Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „tlak” v Slovníku slovenského jazyka

tlak, -u muž. r.

1. sila pôsobiaca na nejaký predmet, tlačenie: Chrapšťalo to pod tlakom sekery. (Čaj.) Vetrovský ju jemne privinul k sebe a ona sa jeho tlaku poddala. (Jégé) Tlak povetria zaľahne ti v ušiach. (Ondr.);

fyz. sila pôsobiaca kolmo na nejakú plochu: plošný, bočný t.;
t. vody, t. vzduchu, t. plynu;
atmosferický, hydrostatický t.;
nízky, vysoký t.
;
lek. krvný t.;
biol. osmotický t. ktorý umožňuje prenikanie živín v podobe roztokov al. plynov z bunky do bunky;

2. násilné pôsobenie, nátlak;
útlak: sociálny t., politický t., kultúrny t.;
odnárodňovací t.
(Kost.);
pod tlakom okolnosti vplyvom okolností;
pod tlakom určitých. podmienok;
Články zaradené do tejto knihy vznikli pod tlakom veľkých dejinných udalostí.
(Chorv.) Jozefínsky tlak germanizačný budil protitlak. (Vlč.);

tlakový príd. m. k 1 : t. vnem;
t-á energia;
t-á para, t. rozdiel
;
tech. t-é ložisko ktoré zachytáva osový tlak;
t-é zváranie pri ktorom sa rozohriate diely spájajú pôsobením mechanického tlaku;
t. kotol;
t. valec
;
lek. t. obväz;
meteor. t-á níž, t-á výš uzavretá oblasť nižšieho al. vyššieho tlaku vzduchu, obklopená vzduchom vyššieho al. nižšieho tlaku

tlakomer, -u/-a, 6. p. -e, mn. č. -y muž. r. prístroj na meranie atmosferického tlaku, barometer: kovový t.;
ortuťový t.;
t. stúpa, klesá
;

pren. ukazovateľ niečoho: [Básnici] zavesia tlakomer srdca na pevné múry prítomnosti. (Bedn.);

tlakomerný i tlakomerový príd. m.: t-á doska;
t-á stupnica

tlakový p. tlak

tlakovzdorný príd. m. tech. vzdorujúci, odolávajúci tlaku: t-á zliatina;
t-á rúrka

tlakovzdušný príd. m. tech. poháňaný stlačeným vzduchom: t. spínač;
t. stroj

Naposledy hľadané výrazy

1. tlak v Slovníku slov. jazyka