Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „spravodlivo” v Slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

spravodlivec, -vca muž. r. zried. spravodlivý človek (Sládk.)

spravodlivý (star. i spravedlivý), 2. st. -ejší príd. m.

1. nestranne hodnotiaci, uznávajúci a rešpektujúci práva druhého: s. človek;
s. učiteľ;
s. sudca;
Bol človekom k sebe i druhým spravodlivým.
(Hruš.);
spravodlivé srdce otca (Rys.);
Slniečko bolo spravodlivé, rovnako delilo tomu i onomu. (Hor.);
s. spoločenský poriadok;
Bože spravodlivý, čo tá má peňazí!
(Jégé) výraz prekvapenia;
pren. čistý a spravodlivý život (Žáry) ktorý je v súlade so zásadami spravodlivosti, čestný

spať spánkom s-ých a) dobre, pokojne, bezstarostne;
b) o mŕtvom;

2. ktorý je v súlade so spravodlivosťou, odôvodnený, oprávnený: s-é požiadavky, s-é ocenenie, s-á odmena;
s. rozsudok, trest;
s. boj;
s. hnev;
bojovať za s-ú vec;
najšľachetnejšia a najspravedlivejšia túžba
(Štúr);
polit. s-á vojna obranná, nie útočná, nie dobyvateľská;
pren. s. spánok (Ondr.) pokojný;

3. expr. majúci žiadanú akosť, pravý, správny, nefalšovaný, skutočný: Na radostník chcem fľašu spravodlivej slivovice. (Tat.) Na truhle bolo spravodlivé meno Macovo. (Taj.) Len mi povedz, ale spravodlivú pravdu. (Kuk.);

spravodlivo (star. i spravedlivo) prísl. v súlade so spravodlivosťou;
oprávnene: s. si niečo zaslúžiť;
s. niečo rozdeliť;
s. rozhodnúť;
s. panovať
(Kal.);

spravodlivosť (star. i spravedlivosť i spravedlnosť), -ti žen. r.

1. vlastnosť toho, čo (kto) je spravodlivé (-ý);
nestrannosť v hodnotení, uznávanie a rešpektovanie práva druhých: sociálna s.;
dovolať sa s-i;
domáhať, dožadovať sa s-i;
Nech ho potrescú, ak je na svete dajaká spravedlivosť.
(Jil.);
pren. Videl by v tom prst spravodlivosti, keby niekto podpálil Smoliarovo stavisko (Fig.) prejav, zásah spravodlivosti.

2. správnosť, oprávnenosť: uznávať s. cudzích požiadaviek;

3. zastar. úradné rozhodovanie podľa právnych predpisov pri sporoch, prečinoch ap., súdenie: vykonávanie s-i;
ujsť s-i;
Pán rechtor bol už starý, spravedlnosť prisluhoval preceptor.
(Kuk.);
pren. Nevydám sa do rúk levočskej svetskej spravodlivosti (Zúb.) svetskému súdu.

4. v názvoch orgánov, inštitúcií, ktoré majú na starosti súdnictvo: Ministerstvo s-i;
povereník SNR pre s.
;
pren. kniž. rameno spravodlivosti (Karv.) polícia, súdnictvo

Naposledy hľadané výrazy

1. spravodlivo v Slovníku slov. jazyka