Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „spoločenstvo” v Slovníku slovenského jazyka

spoločenstvo, -a, -tiev žen. r.

1. organizované spojenie väčšieho počtu osôb, príp. inštitúcií s rovnakým cieľom, so spoločnými záujmami;
zväzok, spolok: Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) zoskupenie niektorých kapitalistických európskych štátov;
rehoľné s.;

práv. zastar. záujmová svojpomocná organizácia, ktorej cieľom je podporovať svojich členov: živnostenské, hospodárske, svojpomocné, pašienkové s.;
hist. chotárne s. kolektívna držba pôdy (za feudalizmu);

2. (len v j. č.) spoločnosť (ľudská): ľudské s.;
dnešné, do tried rozsekané spoločenstvo
(Jégé);
Bol to strašný náboj, ktorý Adam Hlavaj doniesol z bojišťa, aby nabil ním živé delá a vystrelil do zbahneného, hnijúceho spoločenstva. (Urb.) Prislúcha do spoločenstva tohto domu (Švant.) medzi jeho príslušníkov;
naše rekreačné spoločenstvo (Karv.);

3. spojenectvo, spojenie, zväzok s niekým, s niečím, zhoda, súhlasnosť: s. cieľov;
vojnové s.;
jazykové, rečové s. (ľudí, národa)
spoločný jazyk, spoločná reč;
Obžalovaný si z odbojnosti proti kráľovi, zo spoločenstva s odbojným Tökölim. (Kal.) Núti nás obapolná výhoda k spoločenstvu. (Vaj.) Týmto skutkom aktívne prihlásili sa Slováci do spoločenstva európskych národov. (Mráz);
práv. s. sporu, sporové s. keď je v spore viac žalobníkov al. žalovaných;

4. spoločnosť, spoločný život, spoločná existencia: životné s. muža a ženy;
Spoločenstvo týchto dvoch ľudí sa mu ešte menej páčilo.
(Hor.);
bot.: rastlinné s., s. organizmov;
prirodzené, umelé rastlinné s.;
lesné s.
spoločný výskyt a život rozličných rastlín na jednom mieste (napr. v lese ap.);

5. trochu zastar. život v spoločnosti, spoločenský život: Tiež stvorení k spoločenstvu [starší ľudia], nie div, že sa hrnú po nedeliach do krčiem. (Taj.);

spoločenstevný príd. m. k 1 trochu zastar. : s. poľovný revír poľovné pozemky v obvode jednej obce;
s. poplatok za členstvo v spoločenstve (napr. živnostenskom)

Naposledy hľadané výrazy

1. spoločenstvo v Slovníku slov. jazyka