Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „niť” v Slovníku slovenského jazyka

niť, -te žen. r. textilné vlákno na šitie a tkanie: konopná, tenká, hrubá, hodvábna, zlatá, biela, čierna rôznofarebná n.;
klbko, cievka nití;
navliekať n. do ihly
;

pren. súvislosť, spojivo: (hlavná) dejová n., základná, vývinová n., myšlienková n.;
kniž. smrť pretrhla n. jeho života ukončila jeho život;
pretrhnúť n. rozhovoru prerušiť niekoho v rozhovore, preťať n. rozpomienok, pretrhnúť, roztrhnúť n, spomienok, rozpomienok, myšlienok prerušiť spomínanie, rozpomínanie, myšlienky;
stratiť n. (v reči) zabudnúť na logický súvis;
Mal v rukách všetky tajné nite protislovenskej intrigy (Vaj.) celú činnosť. Priadli čierne nite zrady (Min.) pripravovali zradu;
odvíja sa času niť (Kost.) čas plynie

tiahne sa niečím ako červená n. je základnou myšlienkou, hlavnou ideou niečoho;
hovor. premoknúť do nite, na n. veľmi;
okradnúť niekoho do (poslednej) nite celkom, úplne;

niťový príd. m.: n. tovar;
n. gombík
z nití;
tech. n-á olovnica

nit [vysl. nyt], -u muž. r. spojovacia časť podoby klina, ktorá sa používa na spájanie plochých kovových predmetov: konštrukčný n.;

nitový príd. m.: n-é spojenie

nitár, -a muž. r. tech. kto nituje, upevňuje nity, nitovač;

nitársky príd. m.: n. zdvihák

niteľnice, -níc žen. r. pomn. súčiastka krosien (dve tyčky, medzi ktorými sú bavlnené povrázky al. oceľové drôty s očkami v prostriedku na prevliekanie nití)

nitený príd. m. vyrobený z nití, niťový: n-á gombička

nitiar, -a muž. r. predavač nití;

nitiarka, -y, -rok žen. r.;

nitiarsky príd. m.: n. obchod;

nitiarstvo, -a, -tiev stred.

1. (bez mn. č.) výroba nití;

2. obchod s niťami

nitiareň, -rne, -rní žen. r. oddelenie v továrni, kde sa vyrábajú nite

nitka, -y, -tiek žen. r.

1. tenká, krátka niť: ľanová n., farbisté n-y;
pren. prvé nitka v tvári (Jes.) prvé vrásky;
šedivé nitky ciest (Mor.) úzke cestičky;

pren. súvislosť, spojitosť: Možno dostal do ruky nitku, ktorá ho zavedie rovno k zamotanine. (Kuk.) Ani jedna nitka ju neviaže k nim. (Kuk.)

premoknúť, zmoknúť, premočiť, mokrý, premočený do n-y (na n-u) veľmi;
nie je, nebolo suchej n-y na ňom veľmi zmokol;
život mu visí na n-e je ohrozený;
hovor. expr. nenechať ani suchej n-y na niekom veľmi ho skritizovať;
niečo sa drží iba na n-e visí na tenkom kúsku;
hovor. do poslednej n-y (dostať, dať, vziať) všetko;
pristupuje ako na nitkách (Stod.) veľmi opatrne;

2. bot. tenká časť tyčinky kvetu, ktorá nesie prašník;

nitkový príd.: opt. n. kríž;
n. planimeter
;

nitôčka, -y, -čok žen. r. zdrob. expr.

nitkovitý príd. m. podobný nitke, tenký, jemný: n. koreň (rastliny);
n. vlas;
lek. n. pulz slabý, sotva vnímateľný

nitôčka p. nitka

nitovač, -a muž. r. tech. kto nituje, upevňuje nity, nitár

nitovací, -ia, -ie príd. m. tech. slúžiaci, používaný na nitovanie: n-ie kladivo

nitovačka, -a, -čiek žen. r. tech. prístroj na nitovanie: strojová n.

nitovaný príd. m. tech. zhotovený pomocou nitov, spojený nitmi: n-á konštrukcia, n. pancier

nitovať, -uje, -ujú nedok. tech. (čo, čím i bezpredm.) spájať nitmi: n. plech, n. nitovačkou, n. za studena, za tepla;

dok. zanitovať

niťovitý príd. m. podobný niti, tenký, nitkovitý: n-é listy

nitový p. nit

niťový p. niť

nitrácia, -ie žen. r. chem. reakcia, ktorou sa do organických látok vnáša dusíková skupina;

nitračný príd. m.: n-á zmes skladajúca sa z dusíkatých zlúčenín

nitrát, -u muž. r. chem. soľ kyseliny dusičnej, dusičnan;

nitrátový príd. m.: n-é baktérie spôsobujúce nitrifikáciu;
n. umelý hodváb

nitridácia, -ie žen. r. chem. vytváranie tvrdých zlúčenín na povrchu špeciálne pripravených ocelí pomocou dusíka, vytváranie nitridov, nitridovanie;

nitridačný príd. m. chem. n. proces, n-á teplota

nitridovať i nitrovať, -uje, -ujú nedok. chem. (čo) vykonávať nitridáciu, vytvárať vrstvu tvrdých zlúčenín na povrchu ocele pomocou dusíka

nitrifikácia, -ie žen. r. chem., biol. premena amónnych solí na dusičnany pomocou baktérií;

nitrifikačný príd. m. slúžiaci na nitrifikáciu: n-é baktérie;
n. proces

nitrifikovať, -uje, -ujú nedok. i dok. chem. (čo) vykonávať, vykonať nitrifikáciu

nitril, -u 6. p. -e muž. r. chem. dusíkatá organická zlúčenina, odvodená od kyanovodíka

nitrit, -u muž. r. chem. soľ kyseliny dusitej, dusitan;

nitritový príd. m.: n-é baktérie

nitrobenzén, -u muž. r. chem. žltkastá kvapalina, olej vyrobený z benzénu pôsobením kyseliny dusičnej

Naposledy hľadané výrazy

1. niť v Slovníku slov. jazyka