Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „dot��ka��” v Slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

dotackať sa, -á, -ajú dok. prísť, dôjsť tackavým krokom: Už bola tvrdá noc, keď sa dotackal domov. (Kuk.)

doťahať sa, -á, -ajú dok. hovor. expr.

1. unaviť sa, vyčerpať sa;

2. opiť sa: Adam bol doťahaný, darmo tajiť. Kdeže, v meste byť a ani si nevypiť. (Jégé)

doťapkať (sa), -á, -ajú dok. expr. prísť (obyč. o starých ľuďoch a o deťoch): (Zuza) doťapká sa v mäkkých kapcoch. (Taj.) Mrkalo už, otec jak doťapkal domov. (Hviezd.)

dotárať sa, -a, -ajú dok. expr. prísť, dostať sa niekam: Kým sa dotárala za ním do Talianska, padol. (Heč.)

dotazovať sa, -uje, -ujú nedok. nár. (s kým) škriepiť sa, hádať sa: Nechcelo sa mu dotazovať sa s ľudom. (Tim.)

doterigať sa, -á, -ajú dok. expr. prísť, dôjsť (pomaly, s námahou): Do nemocnice sa voz doterigá až večer. (Heč.) Však preto sa sem doterigali, aby si dali do poriadku svoje veci. (Al.)

|| doterigať (čo) doniesť, dopraviť, dovliecť niekam

dotácia, -ie, -ií, -iám, -iách žen. r. peňažitý al. iný príspevok (poskytovaný obyč. pravidelne, najmä verejným ustanovizniam): dostať, prijať d-iu;

dotačný príd. m.: d. fond

dotačný p. dotácia

dotade zám. prísl. nár. dotiaľ, potiaľ, až tam

doťahovať p. dotiahnuť

dotancovať, -uje, -ujú dok.

1. prestať tancovať, dokončiť tanec;

2. tancovaním prísť, dostať sa niekam: Dotancuj tamto k tomu pňu. (Dobš.)

doť, -tne, -tnú dok. hovor. expr. (koho, čo) veľmi zbiť

|| doťať sa opiť sa

dotaz, -u muž. r. dopyt, otázka: dostať d.

doťažnica, -e, -níc žen. r. v rýchlopise čiara, po ktorú sa doťahuje rýchlopisný znak

dotazník, -a muž. r. tlačený formulár s otázkami, ku ktorým treba doplniť odpovede: kádrový d., vyplniť d.;

dotazníkový príd. m.: d-á akcia

dotedy, správ. dovtedy

dotekať p. dotiecť

doteperiť, -í, -ia dok. hovor. expr. (čo, koho) doniesť, dopraviť, dovliecť: Doteperia ich (veľké kamene) na kopček. (Ráz.)

|| doteperiť sa prísť, dovliecť sa: Raz sa k nim doteperil sám admirál. (Švant.)

doterajší, -ia, -ie príd. m. doteraz trvajúci, predchádzajúci, predošlý, minulý: d-ie skúsenosti, d-ie výsledky, d. priebeh

doteraz prísl. do tohoto času, dosiaľ, dodnes: Časy Matiašove žijú až doteraz v spomienkach obyvateľstva. (Kal.)

doteružiť, -í, -ia dok. nár. expr. (čo) doniesť, dopraviť, dovliecť;
doteperiť niekam: Razilo od neho naďaleko horou, sťa by bol Viechy doteružil do dvora. (Kuk.)

|| doteružiť sa prísť, dôjsť (pomaly, s námahou)

dotiahnuť, -ne, -nu, -hol dok.

1. (čo, koho) ťahaním dopraviť na určité miesto: d. voz, vozík do dvora;
Mater ju k Bičianke nasilu dotiahla.
(Zgur.)

2. (čo) ťahaním, vyťahovaním doviesť do konca: d. čiaru, brázdu

ten to ďaleko dotiahne (nedotiahne) bude (nebude) mať úspechy;
d. niečo do smutného konca zle, s neúspechom, tragicky skončiť;
d. do určitého času vydržať;

3. (čo) celkom zatiahnuť, pritiahnuť: d. remeň, skrutku;

4. šport. (čo i bezpredm.) vyrovnať, dohoniť: ten náskok nedotiahnu;

5. expr. prísť: Aj Urvanec dotiahol, doma je — hovoria. (Urb.);

nedok. k 1-4 doťahovať, -uje, -ujú

|| dotiahnuť sa expr. prísť, dovliecť sa: Potom sa dotiahol Chovanec, strašne bledý a strašne vysoký. (Urb.)

dotiaľ zám. prísl. do toho času, tak dlho, dovtedy: Dievčenská sloboda len dotiaľ je milá, kým jej čas neprejde. (Tim.)

dotiaľto zám. prísl. zried. po toto miesto, až sem, potiaľto

dotiecť, -tečie, -tečú, -tiekol dok.

1. prestať tiecť;

2. dostať sa niekam tečením, pritiecť: voda dotiekla až sem;

nedok. dotekať, -á, -ajú

Naposledy hľadané výrazy

1. dot��ka�� v Slovníku slov. jazyka