Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „cigánsky” v Slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

cigániť sa, -i, -ia nedok. hovor. líškať sa, maznavo sa prituľovať;

dok. pricigániť sa

cigán (kraj i cigáň1), -a (v antropologickom zmysle) , Cigán, -a, mn. č. najmä v Cigáni, -nov (v etnografickom zmysle, národnosť) muž. r.

1. príslušníci antropologickej (etnickej) skupiny indického pôvodu rozptýlení po svete a sčasti dodnes vedúci potulný život: kočovní, valaskí c-i;
hovor. čierny, opálený, kučeravý ako c.;

pren. hovor. človek niečím pripomínajúci cigánov, napr. tmavou pleťou, túlavosťou, líškavosťou ap.

hovor. ako u c-ov o neporiadku;

2. hovor. cigáni cigánska kapela

c-i mu v bruchu (v žalúdku) vyhrávajú (klince kujú) je hladný;

cigánka1 (Cigánka1), -y, -nok (kraj. i cigaňa1, -ne, -ní) žen. r. (i pren.) ;

cigánsky1 príd. m. i prísl. : c. jazyk;
c-a kapela;
po c-y
;
pren. hovor. c. život neusporiadaný, túlavý;
c-e oči a) čierne, b) falošné: čierne oči pánske, ale (sú) c-e (úsl.);

cigánstvo1, -a stred. hromad. zried. cigáni (Kuk.);

cigánik1, -a, mn. č. -ci muž. r. zdrob. expr. malý cigán, cigánča;

pren. dieťa niečím podobné cigánčaťu;

cigánočka, -y, -čiek žen. r. zdrob. expr. malá cigánka;

pren. dievča al. malá žena niečím podobné (-á) malej cigánke

cigáň2, -a muž. r. hovor. expr. klamár, luhár: c. cigánsky nadávka luhárovi;

cigánka2, -y, -nok (kraj. i cigaňa2, -ne, -ní) žen. r.;

cigánsky2 príd. m.;

cigánstvo2, -a, -tiev stred. lož, nepravda;
klamstvo, luhárstvo;

cigánik2, -a, mn. č. -ci muž. r. zdrob. oslab. (obyč. o malom dieťati, ktoré sa dopustilo luhania)

cigáň3, -a, mn. č. -ne muž. r.

1. hovor. zviera tmavej al. čiernej farby (napr. kôň, pes);

2. Cigáň meno niektorých zvierat tmavej al. čiernej farby, najmä koňa, psa;

Cigánka2, -y, -nok i Cigaňa, -ne, -ní žen. r. meno zvieraťa tmavej al. čiernej farby

cigánča (zried. Cigánča), -aťa, mn. č. -atá/-ence, -čat/-eniec stred. cigánske dieťa;

pren. hovor. dieťa niečím podobné cigánčaťu, napr. tmavou pleťou, prítulnosťou, líškavosťou a pod.;

cigánčatko, -a, -tiek stred. zdrob. expr.

cigánčina, -y žen. r.

1. jazyk Cigánov;

2. cigánske spôsoby, vlastnosti Cigánov: umelecká c. (Vaj.)

cigánčiť i cigániť1, -i, -ia nedok. expr. zried. žiť ako cigán, túlať sa po svete: Vojak tulák! Večné cigánčenie... (Vaj.) Túlaš sa, cigániš svetom. (Vaj.)

cigán2, -i, -ia nedok. (koho i bezpredm.) klamať, luhať: cigáni ma;
necigáň! Kto cigáni, (ten) kradne.
prísl.

cigáni, až sa hory zelenajú, cigáni akoby čítal bez rozpakov, bezočivo, rutinovane;
aby som necigánil vsuvka v reči, nerád by som hovoril nepravdu, aby som hovoril pravdu;

dok. zacigániť i ocigániť

Naposledy hľadané výrazy

1. cigánsky v Slovníku slov. jazyka