Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „anal��gia” v Slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

analekta, -lekt stred. pomn. lit. sborník vybraných básní, listov, článkov ap.

analeptikum, -ka stred. lek. látka pôsobiaca dráždivo na centrálny nervový systém;

analeptický príd. m.: a. účinok

analfabet, -a muž. r. človek, ktorý nevie písať ani čítať;
negramotný človek;
veľmi zaostalý človek;

pren. človek, ktorý sa vôbec nevyzná v určitom odbore: politický a.

analfabetický príd. m.

1. negramotný;
veľmi zaostalý;

2. fon. a-é písmo označujúce značkami hodnoty dôležité pri článkovaní hlások;

analfabeticky prísl.

analfabetizmus, -mu muž. r. neznalosť čítania a písania, negramotnosť;
veľká zaostalosť

analgetikum, -ka, -tík stred. lek. liek na utíšenie bolesti

analgéza, -y i analgia, -ie žen. r. lek. odstránenie vnímania bolesti, necítenie bolesti, bezbolestnosť;

analgetický príd. m. utišujúci bolesť, robiaci bezbolestným: a. prostriedok

analista, -u muž. r. kronikár, ktorý stručne zaznamenal hlavné udalosti svojej doby bez dejovej súvislosti, skladateľ análov, letopisec;

analistický príd. m. charakteristický pre analistu: a. štýl

análny príd. m. anat. konečníkový: a-e žľazy

analógia, -ie, -ií, -iám, -iách žen. r. úplná podobnosť, obdoba (medzi javmi, predmetmi al. pojmami);

analogický príd. m.: a. prípad;

analogicky prísl.

analogizovať, -uje, -ujú nedok. používať analógiu, analógie;
vyjadrovať sa analógiou

analogon, neskl. stred. (gréc.) analogický, obdobný jav, prípad, predmet ap.

anály, -ov muž. r. stručné záznamy o hlavných udalostiach istého obdobia bez dejovej súvislosti, letopisy;

análový príd. m.

analytický príd. m. založený na analýze, rozoberajúci, rozkladajúci;
skúmajúci pomocou rozkladania a podrobného rozboru jednotlivé zložky predmetu al. javu: a-á chémia, a-á geometria;
a. výskum, a-á metóda
;
účt. a-á evidencia zapisovanie položiek podľa jednotlivých účtov;
a-é účtovníctvo podvojné;
tech. a-é váhy presné váhy, zaťažiteľné do 200 g, vážiace s presnosťou na desaťtisíciny gramu;
lingv. a-é jazyky ktoré majú opisné ohýbanie (napr. francúzština, angličtina);
a-é tvary opisné;

analyticky prísl. rozborom, rozkladom;

analytičnosť i analytickosť, -ti žen. r. sklon, schopnosť analyzovať

analytik, -a, mn. č. -ci muž. r.

1. človek, ktorý niečo analyzuje: analytik slovenských duchovných skutočností (Mráz);

2. odborník v analytike

analytika, -y žen. r. vedný odbor založený na analytickej metóde, napr. analytická chémia, geometria

analýza, -y žen. r. rozkladanie, rozčlenenie predmetu al. javu na jeho jednotlivé jednoduché časti, rozbor (op. syntéza);
chem. kvalitatívna a. rozbor látky na zistenie druhu jej jednotlivých zložiek;
chem. kvantitatívna a. rozbor látky na zistenie množstva jej jednotlivých zložiek;
fyz. spektrálna a. zistenie zloženia látky určením jej spektra

analyzačný príd. m. analytický, analyzujúci: a-á práca

analyzátor1, -a, 6. p. -e, mn. č. -y muž. r.

1. prístroj na rozkladanie zložitých fyzikálnych, technických al. matematických javov na jednoduchšie: a. žiarenia;

opt. zariadenie na sledovanie polarizácie svetla;

2. fyziol. nervový útvar, v ktorom sa odohráva analýza podráždení: sluchový, zrakový, čuchový, chuťový, hmatový a.

analyzátor2, -a muž. r. zried. človek, ktorý robí analýzu, rozbor niečoho, analytik

analyzovať, -uje, -ujú nedok. (čo) rozoberať, rozkladať, robiť analýzu niečoho

Naposledy hľadané výrazy

1. anal��gia v Slovníku slov. jazyka