Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „zdv��ha��” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

zdvihnúť,zodvihnúť -e -ú -hol dok.

1. niečo chytené dopraviť vyššie, dohora, dvihnúť: z. vrece na chrbát, činku nad hlavu, dieťa na ruky;
z. pohár i fraz. pripiť;
loď z-la kotvy odplávala

2. dať (časť organizmu) do vzpriamenej, vyššej polohy, dvihnúť: výstražne z. prst, z. (pravú) nohu;
z. oči, zrak pozrieť dohora;
z. hlavu i fraz. a) získať sebavedomie b) postaviť sa na odpor

3. vziať (niečo spadnuté), dvihnúť: z. jablko zo zeme;
z. bezvládneho, z. vyvrátený stĺp postaviť

4. spôsobiť zvýšenie (počtu, množstva, úrovne ap.), dvihnúť: z. ceny;
dážď z-l hladinu potoka

5. zlepšiť, povzniesť, zdokonaliť: z. morálku, úroveň niečoho

z. ruku na niekoho udrieť ho;
z. hlas proti niekomu, niečomu zaprotestovať;

// zdvihnúť sa, zodvihnúť sa

1. dostať sa do výšky, dohora, dvihnúť sa: hmla sa z-la;
z-l sa prach rozvíril

2. (o časti organizmu ) dostať sa do vzpriamenej, vyššej polohy, dvihnúť sa: päste sa bojovne z-li

3. vstať (význ. 1 ), vztýčiť sa, dvihnúť sa: z. sa zo stoličky, poľahnutá tráva sa z-la

4. vzniknúť, rozšíriť sa, vzrásť, dvihnúť sa: z-l sa víchor;
z-la sa vlna odporu

5. kniž. postaviť sa na odpor, vzbúriť sa, dvihnúť sa: ľud sa z-l na odpor

6. dosiahnuť vyššiu úroveň, zlepšiť sa, vzrásť: životná úroveň sa z-la;
jeho sebavedomie sa z-lo

žalúdok sa mu z-l a) chcelo sa mu vracať b) bol znechutený niečím;

zdvorilo,zdvorile prísl.: z. odmietnuť;

zdvih -u muž. r. odb. pohyb zdola nahor: z. piesta (vo valci);
z. pevniny;
uhol z-u;

zdvíhací príd. m. určený na zdvíhanie; upravený na zdvíhanie (sa): z. elektromagnet;
z. most, vozík

zdvíhadlo -a -diel str. r. nástroj na zdvíhanie bremien: hydraulické, elektrické z;
lodné z.

zdvihák -a muž. r. jednoduché zdvíhadlo (na dvíhanie menších bremien ): hydraulický, hrebeňový z., automobilový z.

zdvihový príd. m.: z. objem (valcov)

zdvojiť -í -a dok. urobiť dvojitým: z. okno;
lingv. z-ené spoluhlásky (napr. v slove panna);

// zdvojiť sa: stať sa dvojitým: z-ené sily;

zdvojnásobiť dok. urobiť dvojnásobným, dvojnásobne veľkým: z. počet, z. výrobu, z. sily;

// zdvojnásobiť sa stať sa dvojnásobným: národný dôchodok sa z-l;

zdvorilosť -i žen. r.: falošná z., prejav z-i;
učiť dieťa z-i

zdvorilostný príd. m. vyplývajúci z (formálnej) zdvorilosti: z-á fráza, návšteva

zdvorilý príd. m. kt. sa správa podľa pravidiel spoloč. správania, slušný; kt. je prejavom takého správania: z. predavač, manžel;
z. úsmev, z-é správanie;

Naposledy hľadané výrazy

1. zdv��ha�� v Krátkom slovníku SJ