Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „vykon��vate��” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

výkon -u muž. r.

1. množstvo práce vykonanej za časovú jednotku; výsledok takejto práce, činnosti: (nad)priemerný v., v. stúpa, pokles v-u;
v. stroja, v. turbíny;
podávať vrcholné v-y (v športe)

2. vykon(áv)anie istej činnosti; realizácia istej úlohy: v. povolania, brániť vo v-e povinností;
v. trestu, v. uznesenia;

vykon dok.

1. urobiť, uskutočniť (nejakú činnosť); často sa používa ako formálne sloveso a tvorí význ. celok s pripojeným substantívom (v A): v. veľa práce, v. inšpekciu;
v. rozsudok, rozkaz;
v. návštevu u niekoho navštíviť ho;
v. cestu

2. vybaviť (význ. 1 ): v. si pas, povolenie

3. urobiť (niečo zlé, dobré): pozri, čo si v-l! spôsobil;
veľa pre nás v-li;

vykonávací príd. m. určený na vykonávanie, realizovanie niečoho: práv. v-ie nariadenie;
tech. v. projekt druhý st. projektovej dokumentácie (stavieb)

vykonávateľ -a mn. č. -ia muž. r. kto niečo vykonáva: v. spravodlivosti, v. príkazu;

vykonávateľka -y -liek žen. r.;

vykonávateľský príd. m.

výkonne prísl. k 2 : v. pracovať;

výkonnosť -i žen. r. množstvo práce vykonanej za jednotku času: v. motora, pokles v-i;

výkonnostné str. r. príplatok k mzde za zvýšený prac. výkon

výkonnostne prísl.: v. klesať

výkonnostný príd. m.: v-á trieda, v-á skúška;
v. príplatok za vyššiu výkonnosť;

výkon príd. m.

1. kt. vykonáva istú zverenú činnosť: v. redaktor;
v. výbor, orgán;
v. umelec interpret, op. tvorivý;
v. športovec aktívny;
v-á moc daná zákonom a vykonávaná orgánom

2. kt. je schopný podávať veľký prac. výkon: v. pracovník, v. stroj;

výkonový príd. m. k 1 : v-á norma

vykonštruovať -uuje dok. zostaviť bez reálneho základu, vyšpekulovať, vymyslieť: v. obžalobu, v-ná zápletka

Naposledy hľadané výrazy

1. vykon��vate�� v Krátkom slovníku SJ