Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „vydr��iava��” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

vydra -y -dier žen. r.

1. vodná šelma s cennou kožušinou, zool. Lutra

2. kožušina tohto zvieraťa: čiapka z v-y;

vydrancovať dok.

1. vyplieniť (význ. 1 ), vylúpiť, spustošiť: vojská v-li kraj

2. expr. neúnosne vyčerpať; tým poškodiť: v. lesné bohatstvo

vydrankať dok. expr. drankaním získať, vypýtať, vyžobrať: v. od matky peniaze, maškrtu

vydrapiť dok. expr.

1. vytrhnúť (význ. 1 ): v. list z notesa

2. vytrhnúť (význ. 2 ), vychmatnúť, vyšklbnúť: v zlosti mu v-l tašku z ruky;

vydrapnúť -e -ú -pol dok. expr. vytrhnúť (význ. 2 ), vydrapiť, vyšklbnúť: v. kus látky;
v-l mu peniaze a ušiel;

vydr -derie -derú -dratý/-draný dok.

1. draním (celkom) porušiť, poškodiť: v. poťah na gauči

2. draním utvoriť: v. diery na podošve

3. expr. zbiť (význ. 3 ), vybiť: otec ho neraz v-l;

// vydrať sa

1. draním sa (celkom) porušiť, poškodiť: v-tá podšívka

2. draním sa utvoriť: na ceste sa v-li koľaje

3. kniž. ťažko preniknúť, predrať sa (von): z hrude sa v-l vzdych;

vydráždiť -i -žď/-i! dok.

1. dráždením vyprovokovať, rozdráždiť, podráždiť: v. psa, v-lo ho to do krajnosti

2. podnietiť (význ. 1 ), rozdráždiť: v. zvedavosť, v-ená zúrivosť;

vydražiť dok. predať na dražbe: v-ené cennosti

vydražiteľ -a mn. č. -ia muž. r. kto niečo vydražuje, vydražil;

vydražiteľka -y -liek žen. r.;

vydražiteľský príd. m.

vydrhnúť -e -ú -hol dok.

1. drhnutím vyčistiť, umyť: v. dlážku kefou

2. prudko vytrieť, vyšúchať: v. si tvár snehom, v. sa uterákom

vydrí príd. m.: v-ia kožušina

vydriapať -e -u dok.

1. vyškr(i)abať (význ. 2 ): dravec mu skoro oči v-l

2. expr. nasilu získať, vydrieť: v. (posledné) peniaze od otca

// vydriapať sa expr. vyliezť (význ. 1, 2 ), vyškr(i)abať sa: v. sa na skalu;
v. sa z priekopy

vydriduch -a mn. č. -ovia muž. r. expr. bezohľadne ziskuchtivý človek; úžerník: lakomý v.;

vydridušský príd. m.;

vydridušstvo -a str. r.

vydrieť -ie -ú -dretý/-drený dok. expr.

1. drením, drinou získať: v-tý zárobok, v-té známky

2. vynútiť, vydriapať: v. z niekoho posledný groš

3. drením, zadieraním vyhĺbiť: v-tá ryha;

1. k vydrieť (význ. 1 3 )

2. pod hrozbou vymáhať (peniaze): v. rodičov uneseného dieťaťa;
to je obyčajné v-nie!

vydrobiť dok. vymrviť: v. kúsky tmelu z obloka;

// vydrobiť sa: z múra sa v-la omietka;

vydrôtikovať dok. drôtikovaním vyčistiť: v. parkety

vydrviť dok.

1. drvením zbaviť (semena): v. makovice

2. drvením získať: v-ené zrno

výdrž -e žen. r. odb. vydržanie (význ. 1 4 ): hud. hlasová v., v. tónu;
tel. zastavenie pohybu pri cviku: v. na hrazde

vydržanie -ia str. r. práv. spôsob nadobudnutia vlastníctva veci (jej dlhodobým osobným užívaním)

vydržať -í -ia dok.

1. ostať, vytrvať v nejakej činnosti ap.: v. až do konca;
hovor.: v-í ťahať je vytrvalý v práci;
nemohol (doma) v. musel odísť

2. zniesť (význ. 4 ), zvládnuť: v. tlak, tempo, nápor;
(ten) veľa v-í je odolný

3. ostať v dobrom stave, zachovať sa: topánky ešte v-ia

4. udržať na istej úrovni, v istom stave: v. tón, v. polohu (pri cvičení)

(je to) na nev-nie neznesiteľné;
je tu na nev-nie neznesiteľne

vydržiavať -a nedok. hospodársky zaopatrovať: v. veľkú domácnosť

Naposledy hľadané výrazy

1. vydr��iava�� v Krátkom slovníku SJ