Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „uv��ta��” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

uvedomelo,uvedomele prísl.;

uvädnúť -e -ú -dol dok. zvädnúť (význ. 1 ): kvety u-li;

uvádzač -a muž. r. kto (v kine, divadle ap.) uvádza návštevníkov na miesta;

uvádzací príd. m. kt. uvádza niečo: u-ia kampaň;
lingv. u-ia veta uvádzajúca priamu, nevlastnú priamu a polopriamu reč

uvádzačka -y -čiek žen. r.

úvaha -y úvah žen. r.

1. myšlienkový postup zvažujúci dôvody na zaujatie stanoviska, uvažovanie, premýšľanie: rozumová, teoretická ú., ú. o zmysle života;
dospieť k niečomu po dôkladnej, zrelej ú-e

2. štyl. útvar založený na takomto postupe: literárna ú., písať ú-y do novín

vziať, brať niečo do ú-y uvažovať o niečom

to (ne)prichádza do ú-y s tým (ne)treba rátať;

úvahový príd. m.

úval -u muž. r. geogr. široká plytká dolina

uváľať -a dok.

1. pováľať (význ. 2 ): u. posteľ, u-ná tráva

2. uvaľkať: u. bochník chleba

3. expr. zašpiniť, dováľať: u-ný kabát

// uváľať sa hovor. expr. zašpiniť sa, dováľať sa: dieťa sa u-lo v piesku

uvalcovať dok. valcom stlačiť, povalcovať, zvalcovať: u. cestu, trávnik

uvaliť -ľ! dok. kniž.

1. privodiť (niečo nepríjemné): u. hanbu na rodinu

2. uložiť ako povinnosť: u. dane na poplatníkov;

uvaľkať dok. vaľkaním sformovať, uváľať: u. šúľok z cesta, figúrku z hliny

uvariť dok.

1. varením upraviť, pripraviť: u. zemiaky, u. vajce natvrdo;
u. obed navariť

2. hovor. expr. prehováraním získať: u-li ho, aby šiel

// uvariť sa varením získať žiadanú podobu: zelenina sa dobre u-la;

uvážiť -i dok. vziať do úvahy; rozvážiť, premyslieť: u. dôvody;
rozhodnúť sa po dôkladnom u-ení;
konať bez u-nia bez rozvahy;
uváž, to nie je pre teba uznaj;
dobre u-ený postup

uvážlivo prísl.: u. konať;

uvážlivosť -i žen. r.

uvážlivý príd. m. rozvážny; svedčiaci o rozvahe: pokojný, u. človek, u-é reči;

uväzniť dok. dať do väzenia, zatvoriť, zavrieť: u. odsúdeného, zajatcov;

úväzok -zku muž. r. prac. povinnosti, záväzok: pracovať na plný, polovičný ú.

uvažovať nedok.

1. zaoberať sa v mysli; premýšľať: triezvo, chladne u. o veci;
u-l, ako ďalej

2. mať v pláne, v úmysle, pomýšľať na niečo: u. o stavbe školy

3. odb. brať do úvahy: u. bod, priamku, u-ná veličina

uvedomelosť -i žen. r.

uvedomelý príd. m.

1. správne hodnotiaci skupinové, národné ap. záujmy a príslušnosť k istej skupine, národu ap.: demokraticky, národne u.;
u-á mládež;
u. vzťah k histórii

2. smerujúci k istému cieľu, vedomý si svojho poslania: u. postoj;
u-é rodičovstvo;

uvedomene prísl.;

uvedomenie -ia str. r. vedomie príslušnosti k istému spoloč. celku a svojho poslania v ňom: politické u.;
národné u. povedomie

Naposledy hľadané výrazy

1. uv��ta�� v Krátkom slovníku SJ