Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „stroj” v Krátkom slovníku slovenského jazyka

stroj -a muž. r. mech. systém vykonávajúci al. uľahčujúci prácu al. meniaci jednu energiu na druhú: počítací, rezací, písací, šijací, žací s.;
diktovať (priamo) do s-a osobe píšucej na stroji;
hodinový s. mechanizmus;
hovor. pekelný s. časovaná bomba

robiť ako s. a) presne, pravidelne b) mechanicky;

strojovo,strojove prísl.: s. vyrábaný;

strojár -a muž. r. pracovník v strojárstve, strojársky odborník; študent strojníckej stred. školy al. fakulty;

strojáreň -rne žen. r. závod, v kt. sa vyrábajú stroje

strojárka -y -rok žen. r.;

strojársky príd. m.: s-e výrobky, s-e závody;
s. robotník

strojárstvo -a str. r. priemyselné odvetvie vyrábajúce stroje: ťažké, ľahké s.;

strojca -u mn. č. -ovia muž. r. kniž. kto niečo chystá, pripravuje, pôvodca: s. sprisahania;

strojček -a muž. r. zdrob. : holiaci s. prístroj

strojene prísl.;

strojenosť -i žen. r.

strojený príd. m. nie skutočný, predstieraný, neprirodzený, hraný, afektovaný: s. záujem, smiech, s-é správanie;

stroj -í -a nedok.

1. pripravovať (význ. 1 ), chystať, hotoviť: s. svadbu

2. kniž. zamýšľať, kuť: s. úklady

// strojiť sa

1. pripravovať sa, chystať sa, hotoviť sa: s. sa na odchod;
s. sa do bitky;
neos.: s-í sa na dážď, s-í sa pršať je pred dažďom

2. zamýšľať, hodlať, mieniť: s-í sa ženiť, na ženbu

3. zastaráv. obliekať sa, šatiť sa: s-í sa vkusne

strojkyňa -e -kýň žen. r.

strojmajster -tra muž. r. vedúci strojníckej dielne, zmeny

strojnásobiť dok. urobiť trojnásobným, trojnásobne veľkým: s. sumu, výkon;

// strojnásobiť sa stať sa trojnásobným: počet poslucháčov sa s-l;

strojne prísl.: s. kráčať

strojnícky príd. m.: s-e skúšky;
s-a fakulta

strojníctvo -a str. r. tech. odbor zaoberajúci sa strojmi, ich funkciou a výr.; teória strojov: všeobecné s.;

strojník -a mn. č. -ci muž. r. odb. pracovník obsluhujúci a udržiavajúci stroje: s. lanovky;

stroj1 príd. m. kt. pracuje so strojmi, na stroji al. v strojníctve (v pomenovaniach zamestnania ): s. zámočník, s. inžinier;
s-é inžinierstvo zaoberajúce sa strojmi;

stroj2 príd. m.

1. urastený, driečny: s. mládenec, s-á postava

2. zastaráv. pekne upravený, ladný: stoja v s-ch radoch;

strojopis -u muž. r. písanie na stroji; takto napísaný text: učiť sa s.;
tri strany s-u

strojovňa -e žen. r. miestnosť, budova ap., v kt. sú umiestnené a v kt. pracujú stroje: lodná s., s. teplárne

strojový príd. m.

1. k stroj: s-é súčiastky, s. park;
s. jazyk programovací jazyk, ktorého pokyny je stroj schopný vykonávať

2. vyrobený strojom: s-é čipky

3. vykonávaný pomocou stroja, op. ručný: s-á výroba, sadzba;
s. preklad pomocou počítača

4. poháňaný strojom, mechanický, op. ručný: s-é čerpadlo, s-á brzda, píla

5. podobný činnosti stroja, mechanický: s-á presnosť, s-é pohyby;

Naposledy hľadané výrazy

1. stroj v Krátkom slovníku SJ