Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „spa��” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

špacírovať,špacírovať sa nedok. hovor. zastaráv. prechádzať sa; chodiť; ísť

špajľa,špajdľa -e žen. r. tenká palička použ. pri príprave niekt. jedál ap., drievko: š-e do jaterníc;

spáč -a muž. r.

1. spiaci tvor: budiť s-a, hukot ruší s-ov

2. spachtoš: nepolepšiteľný s.;

spáchať -a dok.

1. vykonať (niečo zlé al. nedovolené), dopustiť sa: s. násilie, s. trestný čin, s. samovraždu, s-ná krivda;
s. hriech

2. hovor. expr. vytvoriť (význ. 1 ), zostaviť: tie verše s-l priateľ;
kto s-l ten program?

špachtľa -e žen. r. hovor. stierka (význ. 1 );

špachtlička -y -čiek žen. r. zdrob.

spachtoš -a muž. r. expr. kto rád al. veľa spí, spáč: nenapraviteľný s.

spa príd. m. určený na spanie: s. vak;
s. vozeň majúci lôžka, lôžkový

špacírka -y -rok žen. r. hovor. zastaráv. prechádzka

pustiť si jazyk na š-u

spáčka -y -čok žen. r.

spackať dok. hovor. pejor. pokaziť (význ. 1 3 ), zbabrať: s. diktát, herci s-li scénku

spad -u muž. r. odb. napadané a usadené čiastočky látky (obyč. škodlivín): rádioaktívny s., s. exhalátov

spád -u muž. r.

1. postupné padanie al. klesanie z vyššej polohy: s. vody, privádzať tekutiny s-om

2. sklon (význ. 1 ): traťový s., prudký s. toku, s. potrubia

3. priebeh (význ. 1 ), postup, vývin (obyč. rýchly): nečakaný s. pretekov, hra nemá s.;

spadať -á, spadávať -a nedok.

1. voľne visieť, padať: vlasy jej s-li z pliec

2. zvažovať sa (význ. 1 ), nakláňať sa: domy s-jú k ceste

3. kniž. patriť (význ. 2 ): s. do právomoci, udalosť s-á do obdobia vojny

spádnica -e -nic žen. r. odb. myslená čiara v smere najväčšieho sklonu terénu

spadnúť -e -ú -dol dok.

1. padnúť (význ. 1 ): s. z rebríka, zo stromu, z koňa;
s. na rovné nohy;
hovor. s. na nos dolu tvárou

2. (o daždi, snehu ap., a pod. ) napadnúť (význ. 1 ): s-l prvý sneh, s-té zrážky

3. klesnúť (význ. 1 ), padnúť: hlava mu s-la na plecia;
opona s-la i pren. je koniec;
očká na svetri s-li uvoľnili sa porušením úpletu

4. rozpadnúť sa, zrútiť sa: s-la nám strecha, chalupa na s-tie

expr.: čo z neba, z duba, z hrušky, z mesiaca s-l? je taký nevedomý, neinformovaný? div že z → nôh nes-l, skoro z → nôh s-l;
srdce mu s-lo za → sáru;
s-l mu → kameň zo srdca;
koruna by mu nespadla z hlavy nestratil by vážnosť, dôstojnosť ap.;
ťarcha, únava, starosť mu s-la z pliec veľmi sa mu uľavilo;
nikto učený z neba nes-l každý sa musí učiť;
jablko nes-e ďaleko od stromu

spádovisko -a -vísk str. r. žel. naklonená plocha na spúšťanie vagónov

spádový príd. m. k 2 : s-é koryto;
s-á obec v kt. sa sústreďuje št. správa, služby ap. pre okolité obce;
s-á nemocnica pre okolité obce

špagát -a/-u muž. r.

1. tenší povraz, motúz, šnúra: konopný, papierový š., previazať balík š-om

2. hovor. rozštep: urobiť š.

byť ako na š-e pripravený niečo urobiť;
vodiť niekoho na š-e úplne ho ovládať;

špagátik -a muž. r. zdrob.

špagátový príd. m.;

špageta -y obyč. mn. č. špagety -giet žen. r. tenká dlhá cestovina;

špagetový príd. m.

spájací príd. m. určený na spájanie, spojovací: s. prvok, podklad, steh;
gram. s. výraz kt. má funkciu spojky (napr. opyt. zám. )

spájadlo -a -diel str. r. spojivo: plastové, cementové s.;
s. deja

Naposledy hľadané výrazy

1. spa�� v Krátkom slovníku SJ