Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „plan��ta” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

planktónový,planktonický príd. m.

plán -u muž. r.

1. predstava budúcnosti, zámer, úmysel: životný p., mať, uskutočniť svoje p-y, prekaziť niekomu p-y

2. vopred určený rozvrh činnosti so zreteľom na vytýčený cieľ (najmä v min.): hospodársky, pracovný, mesačný p., splniť, prekročiť p.

3. pôdorysné zachytenie terénu, stavby ap.: p. ulice, stavby

4. odb. jedna zo stránok, zložiek celku: rytmický p. skladby, zvukový p. jazyka

robiť p., mať v p-e plánovať

kuť p-y;

pláň -e žen. r. rozľahlá rovina: zasnežená p.

planéta -y -nét žen. r.

1. nebeské teleso obiehajúce okolo Slnka, obežnica: Zem je p-ou Slnka

2. (v min.) lístok s veštbou predávaný na jarmokoch, púťach

narodiť sa pod šťastnou p-ou;

planetáriový príd. m.

planetárium -ia D a L -iu str. r. model hviezdneho neba na znázornenie pohybu hviezd a planét; budova s týmto modelom;

planetárny príd. m.: p-a sústava, p. pohyb

planétový príd. m.: tech. p-á prevodovka;

planieť -ie -ejú nedok. stávať sa horším, zhoršovať sa: počasie p-ie

plánik -a muž. r. zdrob. k 3 , expr. k 1, 2

planina -y -nín žen. r.

1. nezalesnená vyššie položená plošina: náhorná p.

2. expr. niečo (človek, jedlo ap.) plané, nehodnotné;

planinka -y -niek žen. r. zdrob. k 1

planírovať [-n-] nedok. hovor. upravovať terén do rovnej plochy, vyrovnávať: p. cestu (buldozérom)

plánka -y -nok žen. r.

1. planý, divý, neštepený ovoc. strom

2. plod takého stromu: trpké p-y

expr. oči ako p-y veľké;

plánkový príd. m.;

planktón -u muž. r. veľmi drobné živočíchy a rastliny vznášajúce sa vo vode: morský p.;

plano prísl.

plánočka -y -čiek žen. r. zdrob.

planograf -a mn. č. -i muž. r. pracovník v planografii;

planografia -ie žen. r. polygr. fotochemické rozmnožovanie plánov; závod na také rozmnožovanie;

planografický príd. m.

planografka -y -fiek žen. r.;

plánovač -a muž. r. kto pripravuje plán;

plánovací príd. m.

1. týkajúci sa plánovania: p. rok, p-ie obdobie

2. zaoberajúci sa plánovaním: p-ia skupina, p-ie oddelenie

plánovačka -y -čiek žen. r.

Naposledy hľadané výrazy

1. plan��ta v Krátkom slovníku SJ