Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „osobn��” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

osobne prísl. k 1 3 : o. zodpovedať;
o. si niečo vysvetľovať;
o. poznať niekoho

osobnosť -i žen. r.

1. človek s vyhranenými duš. vlastnosťami, individualita; súhrn takýchto vlastností: je to (silná) o., ovláda celý kolektív;
čaro jej o-i

2. jednotlivec s významným postavením v spoloč., polit., ved. ap. sfére: významné o-i našej histórie zjavy, postavy;
úloha o-i, kult o-i;

osobnostne prísl.

osobnostný príd. m.: o. prínos;

osobný príd. m.

1. týkajúci sa osoby ako ľudského jedinca al. gram. osoby: o-é veci, potreby, údaje;
o-á zodpovednosť, sloboda;
o-é oddelenie pre agendu, administratívne veci o pracovníkoch;
o. automobil, vlak;
o-é mená rodné mená a priezviská;
gram.: o-é prípony (pri slovesách);
o-é zámená (napr. ja, ty);
o. počítač určený jednotlivému používateľovi, zn. PC

2. týkajúci sa názorov, postojov, záujmov ap. jednej osoby, subjektívny: o-é šťastie, o-á mienka, o. vkus;
je príliš o. zaujatý

3. vyžadujúci fyzickú prítomnosť osoby, bezprostredný, priamy: o. styk, o-á prítomnosť, účasť

4. pridelený istej osobe: o. tajomník, o-á stráž, o. lekár;
šport. o-á obrana;
odb. o-é identifikačné číslo tajný číselný kód držiteľa platobnej karty ap.

vybaviť si s niekým o-é → účty;

Naposledy hľadané výrazy

1. osobn�� v Krátkom slovníku SJ