Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „mimo” v Krátkom slovníku slovenského jazyka

mimo

I. prísl. vedľa, bokom: všetci stáli m.

II. predl. s G vyj.

1. vyňatie z nejakého miesta al. času: bývať m. mesta, dodať m. termínu

2. vyňatie z nejakého deja, stavu: byť m. prevádzky, m. diskusie, stáť m. zákona;
šport. postavenie m. hry

3. zried. popri, pozdĺž, vedľa: bežali m. nás

4. správ. okrem: m. teba tam nik nebol, správ. okrem teba...

mimobežka -y -žiek žen. r. geom. mimobežky priamky, kt. neležia v jednej rovine

mimochodom

I. prísl. bez úmyslu, medziiným: len tak m. spomenúť

II. čast. nadväzuje na kontext s význ. novej informácie; čo sa toho týka, a propos: m., kedy nás navštívite?

mimojazykový príd. m. kt. nepatrí do oblasti jazyka: m. jav, m-á skutočnosť

mimomanželský príd. m. jestvujúci, uskutočňovaný mimo manželstva: m-é vzťahy, dobrodružstvá

mimoparlamentný príd. m. kt. nie je zastúpený v parlamente: m-é strany

mimopracovný príd. m. kt. je, uskutočňuje sa ap. mimo prac. času: m-á činnosť, m. úraz

mimoriadne prísl.;

mimoriadnosť -i žen. r.

mimoriadny príd. m.

1. kt. sa vymkýna z ustáleného poriadku, z bežných pravidiel, op. riadny, pravidelný: m-a dovolenka, m. vlak, m-e opatrenia

2. výnimočný, neobyčajný, nevšedný, nadpriemerný: m-e nadanie, m-a starostlivosť;

mimoškolský príd. m. kt. je, vykonáva sa ap. mimo rámca školy: m-á činnosť, m-é záujmy

mimosúdny príd. m. uskutočňovaný mimo súdu: práv. zákon o m-ych rehabilitáciách o nahradení utrpených krívd spred r. 1989 fin. formou

mimoúradný príd. m. kt. nesúvisí s úradom, úradovaním: m. čas

mimoúrovňový príd. m. dopr. : m-á križovatka v kt. sa 2 cesty križujú v iných rovinách

mimovládny príd. m. kt. nie je na úrovni vlád(y), nepatrí do pôsobnosti vlád(y), nevládny2: m-e organizácie

mimovoľne prísl.;

mimovoľnosť -i žen. r.

mimovoľný príd. m. kt. je, uskutočňuje sa ap. bez účasti vôle, neúmyselný, podvedomý, op. úmyselný: m. pohyb samovoľný, automatický;
m. strach;

mimóza -y -móz žen. r. cudzokrajná rastlina citlivá na dotyk, bot. citlivka Mimosa;

mimozemšťan -a mn. č. -ia muž. r. (predpokladaný) obyvateľ inej planéty: návšteva m-ov;

mimozemšťanka -y -niek žen. r.

mimózový príd. m.

Naposledy hľadané výrazy

1. mimo v Krátkom slovníku SJ