Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „in��” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

ináč,inak,inakšie

I. zám. vymedz. príslov.

1. označ. vlastnosť deja, stavu ako odlišnú od pôv., očakávanej ap., nie tak(to), iným spôsobom, odlišne: povedz to i. inými slovami;
predstavoval si ju i.;
je známy i. ako jeho otec

2. expr. lepšie, dokonalejšie: pod mojou opaterou by vyzeral i.

II. spoj. priraď. má vysvetľovací význ.: potrebujú ho, i. by ho nevolali

III. čast.

1. pripája dodatočnú výpoveď: i. sa máte dobre? i. stále rozmýšľam, čo tým myslel

2. uvádza výraz s vysvetľovacím význ.: bol to i. obľúbený človek

in memoriam [-mó-] prísl. na pamäť (o posmrtnej pocte ): udeliť titul in m.

inakosť -i ž., vhodnejšie inosť

inakší zám. vymedz.

1. označ. vlastnosť predmetu, javu ako odlišnú od pôv., očakávanej ap., nie taký(to), odlišný, iný: majú i. byt (ako my);
vtedy boli i-ie časy (ako dnes)

2. expr. lepší, dokonalejší: u mňa by bol z teba i. chlap!

inam zám. vymedz. príslov. kniž. na iné miesto, inde (význ. 2 ): preložili ho i.

inaugurácia -ie žen. r. kniž. inaugurovanie;

inauguračný príd. m.: i-á reč, prednáška

inaugurovať nedok. i dok. kniž. slávnostne uvádzať, uviesť do úradu, hodnosti ap., inštalovať: i. rektora, i. nových ministrov

incident -u muž. r. (menšia) nepríjemná príhoda, zrážka ap.: pohraničný i.;
vyvolať i.

inde zám. vymedz. príslov. označ.

1. miesto deja ako odlišné od pôv., očakávaného ap., na inom mieste: stretli sa i. (, ako predpokladali)

2. smer deja ako odlišný od pôv., očakávaného ap., na iné miesto, inam: sadol si i.

index -u muž. r.

1. zoznam, register: vecný, menný i.;
kniha je na i-e v zozname nepovolených kníh

2. doklad vysokoškoláka obsahujúci učebné predmety a výsledky skúšok

3. číslo al. písmeno pripájané ku znaku danej veličiny na rozlíšenie od inej veličiny

4. ukazovateľ pomeru dvoch al. viacerých veličín: i. cien;
fyz. i. lomu;

indexový príd. m.: i-é číslo;
i-á chyba

indiánka -y -nok žen. r. hovor. dobrodružná kniha, film o Indiánoch

indiánsky príd. m. k Indián: i. náčelník, kmeň, i-a rezervácia

indický príd. m. k Ind, India: i. čaj;
i-é plátno vyrobené v Indii

indiferentne prísl.: tváriť sa i.;

indiferentnosť -i žen. r.

indiferentný príd. m.

1. neprejavujúci záujem, stanovisko (najmä vo ver. veciach), ľahostajný, vlažný: politicky i. človek, byť i. k, voči nespravodlivosti

2. nezávažný, nedôležitý: to je z tohto hľadiska i-é

3. fyz., chem. vzájomne nepôsobiaci: i-é látky;

indigo -a str. r.

1. tmavobelasé rastlinné al. umelé farbivo

2. hovor. kopírovací papier;

indigový príd. m.: i-á farba

indikácia -ie žen. r. lek. určovanie, určenie (vhodnej liečby): i. kúpeľov;

indikačný príd. m.: i. prístroj

indikatív -u muž. r. gram. oznam. spôsob;

Naposledy hľadané výrazy

1. in�� v Krátkom slovníku SJ