Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „forma” v Krátkom slovníku slovenského jazyka

forma -y -riem žen. r.

1. vonkajšia podoba, tvar, vzhľad: okrúhla f. taniera, dávať niečomu f-u

2. nástroj, predmet, kt. dáva veci tvar: tortová, odlievacia f.

3. spôsob prejavu, podania, spracovania: f. myslenia, populárna f. výkladu, ústna, písomná f.;
lingv. f. slova a) rad foném, ktorým sa vyj. istý význ. b) gram. tvar: slovesná f.

4. náležité spoloč. správanie, zvyklosti: zachovávať v prejave, pri kontakte isté f-y, dbať na f-u

5. formálnosť, formalita: je to len f.

6. hovor. kondícia, výkonnosť (obyč. dobrá ): dobrá, slabá f. futbalistu, herca;
(ne)byť vo f-e, dostať sa do f-y

(len) pre f-u (robiť niečo) naoko; z nevyhnutnosti;
to nemá f-u nie je to vhodné;
expr. robiť f-u pretŕčať sa, vystavovať sa;

formácia -ie žen. r. odb.

1. útvar (význ. 2 ): útočná, vojenská f.

2. spoločensko-ekonomická f. v marxistickom chápaní st. vo vývine spoločnosti daný spôsobom výroby a výr. vzťahmi

3. špeciálna príprava al. výchova, formovanie: duchovná f.;

formačný príd. m.

formaldehyd -u muž. r. chem. bezfarebný páchnuci plyn použ. pri výr. plastických látok

formalín -u muž. r. druh dezinfekčného prostriedku

formalista -u muž. r.

1. kto veľmi dbá na vonkajšiu formu

2. stúpenec formalizmu (význ. 2 );

formalistický príd. m.: f. smer;

formalisticky prísl.

formalistka -y -tiek žen. r.;

formalita -y -lít žen. r.

1. ustálená, ustanovená vonkajšia podoba úr. al. spoloč. úkonu: pasové, spoločenské f-y

2. zbytočná obradnosť, formalizmus: zaobísť sa bez f-lít

formalizácia -ie žen. r. formalizovanie;

formalizačný príd. m.

formalizmus -mu muž. r.

1. prepiate lipnutie na forme bez ohľadu na jej funkciu

2. dávanie prednosti forme pred obsahom, odtŕhanie formy od obsahu (vo filoz., ved. a umel. smeroch );

formalizovať nedok. i dok. vyjadrovať, vyjadriť formálnymi prostriedkami: f-ný postup

formálne prísl.;

formálnosť -i žen. r.

formálny príd. m.

1. týkajúci sa (vonkajšej) formy, úpravy: f-a stránka žiadosti, f-e náležitosti

2. zachovávajúci ustálenú, vyžadovanú formu konania: f. postup;
práv. f. protest

3. vyhovujúci iba forme, nie podstate: f-a rovnosť;
f-e prijatie, pozvanie odmerane zdvorilé

4. odb. vyjadrovaný, vyjadrený symbolmi, (graf.) znakmi: f. prostriedok;

formát -u muž. r.

1. tvar, veľkosť, rozmery: f. papiera, knihy;
malý, normalizovaný f.

2. úroveň, význam: umelec veľkého, európskeho f-u;

3. inform. usporiadanie istého množstva údajov (textu) na disku

formátovať nedok. inform. dopredu určovať utváranie štruktúry dát na disku; opatrovať (disk) formátom

Naposledy hľadané výrazy

1. forma v Krátkom slovníku SJ