Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „dobr��” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

dobráčisko -a str. r. i muž. r. zvel.

dobráčka -y -čok žen. r.;

dobráckosť -i žen. r.;

dobrácky príd. m. i prísl. : d-a tvár;
d. pozerať;

dobráctvo -a str. r.;

dobrák -a mn. č. -ci muž. r. dobrosrdečný, dobrý človek: jej muž je d.

d. od kosti veľký dobrák;

dobr -berie -berú dok. prestať brať: d. liek;

dobre

I. lepšie prísl.

1. k dobrý, op. zle: chce ľuďom d., myslí to d.;
d. pracovať;
d. počuť;
d. vyrátať;
d. pristupovať k deťom;
byť d. naladený;
d. sa spriateliť s niekým;
d. sa zamestnať;
d. by bolo vedieť, ako sa to skončilo;
d. si vypiť;
d. dlho čakať

2. vetná prísl. vyj. rozlič. stavy (organizmu, prostredia): už mu je d., lepšie ustúpila nevoľnosť, kritický stav ap.

3. iba 1. st. vyj. hodnotenie deja z hľadiska možnosti, ľahko: tebe je d. dávať rady

4. iba 1. st. so záporom vyj. neúplné uskutočnenie deja, poriadne; sotva áno: ešte ani oči d. neotvoril, už kričal

byť d. zapísaný u niekoho mať dôveru;
d. mu to padlo bol tomu rád;
d. mu to robí priaznivo účinkuje;
d. mu tak! výraz škodoradosti;
d. máš! výraz súhlasu;
iron. d. vyzeráme! všade d., doma najlepšie

II. čast.

1. vyj. súhlas, áno, hej: pôjdeme? – d.;
d., povedal

2. i dobre že so záporom vyj. krajnú, ale neuskutočniteľnú mieru deja, div (že) nie, takmer áno: chodil, d. si nohy nezodral;
bol by vyliezol d. že nie na strechu

dobré lepšie str. r.

1. dobro, prospech, osoh, op. zlé: rozlišovať d. a zlé;
všetko d., všetko najlepšie! želania

2. v príslov. výrazoch po d-om, v d-om, s d-ým s porozumením, ohľaduplne, pekne: s ľuďmi treba po d-om;
spomínať v d-om

nič d. mu z očí nehľadí, nekuká vyzerá zlý;
keď to nepôjde po d-om, podobrotky, pôjde to po zlom, pozlotky;
d. sa samo chváli

dobrista -u muž. r. hráč na dobre

dobro1 -a str. r.

1. čo spĺňa mravné normy, prospech, blaho, op. zlo: všeobecné d.;
zápas d-a a zla;
konať d.

2. účt. pripísať k d-u na stranu ,,dal``, pren. v niečí prospech, op. na ťarchu;
mať k d-u i fraz. platiť ako výhoda, prednosť

dobro2 -a str. r. brnkací nástroj pod. gitare: hrať na d-e;

dobrobyt -u muž. r. kniž. blahobyt, bohatstvo, hojnosť: prispievať k d-u národa

dobročinne prísl.;

dobročinnosť -i žen. r.

dobročinný príd. m. sledujúci dobro, humánny: d-á inštitúcia, d. cieľ;

dobrodenie -ia str. r. konanie dobra; jeho prejav; dobro, láskavosť: to bolo preňho pravé d.;
preukazovať d.

dobrodinec -nca muž. r. kto koná dobro: bol d-om celej rodiny;

dobrodinka -y -niek žen. r.

dobrodruh -a mn. č. -ovia muž. r. kto sa rád al. ľahkomyseľne dostáva do nebezpečných, vzrušujúcich ap. situácií: politický d.;

dobrodružne prísl.;

dobrodružnosť -i žen. r.

dobrodružný príd. m.: d. život;
d. film;

dobrodružstvo -a -tiev str. r. vzrušujúca udalosť; odvážny, ľahkomyseľný ap. skutok spojený s nebezpečenstvom: citové d.;
krvavé d.;
pustiť sa do d-a

dobrodušne prísl.;

dobrodušnosť -i žen. r.

dobrodušný príd. m. dobrosrdečný, dobrácky: d-á žena, tvár;

Naposledy hľadané výrazy

1. dobr�� v Krátkom slovníku SJ