Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „cenu” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

cenovo,cenove prísl.: c. prístupný

cena -y cien žen. r.

1. hodnota tovaru vyjadrená v peniazoch: c. tovaru, potravín;
vysoké, nízke c-y;
režijná, úradná c.;
c-y klesajú, stúpajú;
zvýšenie, zníženie cien;
predať, kúpiť pod c-u

2. vlastná hodnota, význam, dôležitosť: historická, umelecká c.;
c. práce, človeka;
nemať c-u, c-y

3. odmena (v súťaži ap.): prvá c., odmeniť c-ou, získať c-u, vypísať c-u;
laureát Nobelovej c-y

4. šport. trofej; súťaž o ňu: Veľká c. Bratislavy

za → každú cenu;
za nijakú c-u za nič na svete;
to nemá c-u je to zbytočné;
i za c-u života i keby sa mal obetovať život;

cencúľ -a muž. r. visiaci ľadový útvar zo zamŕzajúcej kvapkajúcej vody: zo strechy visia c-e;

cencúlik -a muž. r. zdrob.

cencúľový príd. m.;

ceng cit. napodobňuje cengnutie, cenganie

cengáč -a muž. r. zvonec, zvonček: plechový c.;

cengáčik -a muž. r. zdrob.

cengať nedok.

1. (o zvončeku, skle, kove ) vydávať jasný, zvonivý zvuk: peniaze, poháre c-jú

2. vyludzovať jasný zvuk nárazmi kovu, skla ap., štrngať: c. príbormi, peniazmi

3. zvoniť zvončekom (pri dverách bytu, domu): niekto c-á, telefón c-á;

cengot -u muž. r. cenganie: c. pohárov

cengotať -ce -cú nedok. cengať

cenina -y -nín žen. r. obyč. mn. č. súhrnné pomenovanie známok, kolkov, korešpondenčných lístkov ap.

cen nedok.

1. určovať, odhadovať cenu, oceňovať: c. (si) chatu na pol milióna Sk

2. určovať hodnotu, hodnotiť, posudzovať, oceňovať: c. pracovníka podľa vykonanej práce

3. kladne hodnotiť, oceňovať: c. vysokú kvalitu výrobku, c. zmysel pre zodpovednosť;
veľmi, vysoko c. niekoho, niečo

// ceniť si vážiť si: c. si slobodu, zdravie, život;
c. si niekoho ako človeka

cenník -a muž. r. zoznam cien (výrobkov, služieb ap.)

cennosť -i žen. r.

1. iba j. č. hodnota, význam: c. objavu

2. cenná vec: úschova c-í, historická c.

cen príd. m. majúci veľkú cenu (význ. 1, 2 ), hodnotný: c. dar, c-é suroviny;
c-é obrazy, pamiatky;
c. prínos, c-á skúsenosť;
c. list, balík s udanou cenou;
c-é papiere šeky, účastiny ap.;
c. dokument;

cenovka -y -viek žen. r. štítok s udaním ceny tovaru

cenový príd. m. k 1 : c. úrad, c-á politika, c-á hladina;
c-á špirála inflačný rast cien;

cent -a muž. r. (metrický) c. hmotnosť 100 kg

expr.: (ťažký) ako c. veľmi ťažký;
mať nohy ako c., c-y (pri únave ap., a pod. ) ťažko chodiť

centiliter -tra L -i mn. č. -e muž. r. podielová objemová jednotka, stotina litra, zn. cl

centimeter -tra L -i mn. č. -e muž. r.

1. stotina metra, zn. cm

2. hovor. (krajčírske) meradlo s vyznačenými cm

centrála -y -rál žen. r.

1. ústredňa: telefónna c.

2. ústredie: družstevná, špionážna c.

centralista -u muž. r. stúpenec centralizmu;

centralistický príd. m.: c-á politika

Naposledy hľadané výrazy

1. cenu v Krátkom slovníku SJ