Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „by��” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

byľ,byľa -e býľ/bylí žen. r.

1. nedrevnatá os rastliny, stonka: b-e obilia, trávy

2. steblo: niekoľko býľ sena

do (poslednej) b-e úplne všetko;

bylinový,bylinný príd. m.: b. odvar;
b-ný čaj;

byľku,byľu hovor. expr.

I. neskl. čísl. zákl. neurč. trocha, málo: b. citu

II. prísl. trocha, málo; chvíľku: b. posedieť

by

I. čast. je súčasťou

1. tvaru podm. spôsobu: ak by nás žiadali, prídeme

2. niekt. spojok a častíc: čo by aj;
bodaj by

II. spoj. podraď. poet. aby

ček -čka mn. č. N a A -y muž. r. zdrob.

čí príd. m.: b-ie zápasy;

bydlisko -a -lísk str. r. miesto trvalého pobytu: zmena b-a

bydlo -a -diel str. r. arch. bydlisko, bývanie: otcovské b.

k -a mn. č. N a A -y muž. r. samec hovädzieho dobytka, bujak: plemenný b.;
zápasia ako b-y urputne;

bylina1 -y -lín žen. r. rastlina so šťavnatou mäsitou osou: zbierať liečivé b-y, lúčne b-y;

bylina2 -y -lín žen. r. staroruská epická pieseň o hist. udalostiach

bylinka -y -niek žen. r. zdrob.

bylinožravec -vca mn. č. N a A -e muž. r. živočích živiaci sa rastlinnou potravou

byľka -y -liek žen. r. zdrob. : b. šafranu;

ani b-u ani trocha, nič;
do b-y úplne všetko;
o b-u (s 2. st. ) nepatrne: pridať o b-u menej;

byľôčka -y -čok žen. r. zdrob.

byreta -y -riet žen. r. chem. úzka sklená rúrka na presné odmeriavanie kvapalín;

byretka -y -tiek žen. r. zdrob.

byretový príd. m.;

byro -a býr str. r. vedúci výkonný orgán (najmä v min.): politické b. strany

byrokracia -ie žen. r. pejor.

1. vrstva ľudí profesionálne pracujúcich v správe a riadení, úradnícky aparát

2. preceňovanie formálnych pravidiel v úradovaní, byrokratizmus;

byrokrat -a muž. r. kto úzkoprso lipne na predpisoch, na formalitách;

byrokratický príd. m.: b. aparát;
b. postup;

byrokraticky prísl.

byrokratizmus -mu muž. r. pejor. úzkoprsé, bezduché lipnutie na úr. formalitách, byrokracia

Naposledy hľadané výrazy

1. by�� v Krátkom slovníku SJ