Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „bod” v Krátkom slovníku slovenského jazyka

bod1 -u muž. r.

1. zákl. geom. prvok bez rozmerov, priesečník 2 priamok: dotykový b.

2. priestorovo malé miesto al. malý časový úsek: najvyšší b. pohoria;
svetelný b.;
orientačný b. uľahčujúci orientáciu;
b. varu, mrazu, novšie fyz. teplota varu, teplota mrznutia vody;
oporný b.

3. časť, zložka (celku, akcie): b. programu, rokovania;
styčný b.;
zhodovať sa vo viacerých b-och

4. jednotka hodnotenia výkonu, dosiahnutého výsledku ap.: dosiahnuť maximálny počet b-ov;
získať, stratiť b-y, trestné b-y;
vyhrať na b-y

uviaznuť na → mŕtvom b-e;

bod2 -u muž. r. bodnutie (napr. v šerme )

bodkastý,bodkavý príd. m. pokrytý bodkami, bodkovaný: b-á látka, šatka

bodaj, expr. i bodajže čast. uvádza želaciu vetu, kiež: b. by si mal pravdu!

b. to parom vzal! b. ho porantalo! zahrešenia;
b. by nie dotvrdzuje výpoveď, pravdaže, akoby nie

bodák -a muž. r. krátka bodná zbraň nasadzovaná na pušku

bod nedok. zasahovať ostrým, končitým predmetom, pichať: b. nožom, palicou, b. koňa ostrohami;
b-nie včiel štípanie;

bodavý príd. m. kt. bodá: b. hmyz;
b-á bolesť;
b. mráz štipľavý;

bodec -dca muž. r. (okutý) hrot: b. kopije, kovový b.;
pichnúť b-om

bodka -y -diek žen. r.

1. malá kruhová plôška: b-y na tvári, na ovocí;
šaty s bielymi b-mi

2. graf. znak s rozlič. funkciami (píše sa napr. za oznamovacou vetou, za rad. čísl., za skr., nad písmenami i, j, označ. násobenie a i.): urobiť, dať b-u za niečím i fraz. skončiť to

do (poslednej) b-y dôsledne

bodkočiarka -y -rok žen. r. interpunkčné znamienko (;)

bodkovaný príd. m. pokrytý bodkami; urobený bodkovaním: b-á látka;
b-á čiara

bodkovať nedok. robiť bodky, vzorkovať bodkami

bodľač -e žen. r. hromad. bodľačie

bodľačie -ia str. r. hromad. bodliakový porast, bodľač, bodliaky: záhrada zarastená b-ím, pichať ako b.

bodliačik -a muž. r. zdrob.

bodliak -a muž. r. pichľavá rastlina, bot. Carduus ;

bodliakový príd. m.;

bod príd. m.

1. určený na bodanie: b-á zbraň

2. spôsobený bodnutím: b-á rana

bodovací príd. m. založený na bodovaní: b. systém

bodovať nedok.

1. hodnotiť počtom bodov: b-nie družstiev;
b. výkony;
šport. → kanadské b-nie

2. i dok. šport. publ. získ(av)ať body: mužstvo b-lo;

bodovník -a muž. r. hovor. bodovacia stupnica na posudzovanie odb. výkonov, napr. v zdravotníctve

bodový príd. m.

bodro prísl.;

bodrosť -i žen. r.

bod príd. m. čulý, živý, rezký, veselý: b. mladík, b-á myseľ;
b. úsmev, b-á nálada;

Naposledy hľadané výrazy

1. bod v Krátkom slovníku SJ