Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „be��n��” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

bedáriť,bedárčiť -i nedok. expr. žiť v biede, biediť, bedačiť, živoriť: celý život b-l

cit.

1. napodobňuje hlas ovce, kozy al. det. plač

2. vyj. výsmech: bé! – a vyplazila jazyk

bečať -í -ia nedok. vydávať zvuk : ovce b-ia;
expr. b-í ako ovca

čka -y -čok žen. r. hovor. vec označená písmenom b, B: chodiť do b-y (triedy B )

čko -a -čok str. r. hovor. písmeno b, B; vec ním označená (napr. druhé mužstvo, tovar II. triedy )

becquerel [beke-] -a L -i mn. č. -y muž. r. (franc.) hlav. jednotka aktivity v sústave SI, zn. Bq

beda

I. vetná prísl. zle, ťažko: b. vám, ak ...;
b. opusteným;
b. im bude

II. prísl. až b. expr. veľa, veľmi: šedivý až b.

III. cit. vyj. bolesť, hrôzu, zúfalstvo, bedákanie: b., prebeda, čo nás čaká?

bedač -e žen. r. hromad. expr. biedni, chudobní ľudia: dedinská b.

bedačiť nedok. expr. bedár(č)iť, živoriť: ľud na Kysuciach b-l

bedákať -a nedok. hlasno nariekať, horekovať, lamentovať: b. nad svojím nešťastím;
plač a b-nie;
ranení b-li

bedár -a muž. r.

1. biedny, chudobný človek, žobrák: vidiecki, mestskí b-i

2. expr. mrzák, úbožiak: b. na nohy chromý;
duševný b.;

bedárstvo -a str. r. bieda, núdza

bedeker [-d-] -kra L -i mn. č. -e muž. r. knižný cestovný sprievodca

bedľa -e žen. r. jedlá huba s vysokou nožičkou a plochým veľkým klobúkom, bot. Lepiota

bedliť nedok. dávať pozor, starať sa, dbať, bdieť: b. nad poriadkom, na, o poriadok, nad deťmi, na deti;
b., aby mládež neprepadla drogám

bedlivo prísl.: b. skúmať, pozorovať;

bedlivosť -i žen. r.

bedlivý príd. m. starostlivý, pozorný, opatrný; svedčiaci o tom: b. pozorovateľ;
b. dozor;
b. zrak, pohľad;

bedminton -u muž. r. hra s raketami a s košíkovou loptičkou;

bedmintonový príd. m.

bedrá -dier str. r. pomn. dolná bočná a zadná časť trupu; boky: oprieť ruky o b-á;
široké b-á;
bolesti v b-ách

spočívať, ležať na niečích b-ách mať na starosti, zodpovednosti;

bedrovník -a muž. r. liečivá bylina s vysokou byľou a červenkastým súkvetím v korune, bot. Pimpinella

bedrový príd. m.: b-á kosť;
b-é nohavice siahajúce po bedrá

beduín -a muž. r. kočovný pastier v Arábii a sev. Afrike;

Naposledy hľadané výrazy

1. be��n�� v Krátkom slovníku SJ