Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravopis slova „prijať” v slovenských pravopisných slovníkoch

Krátky slovník slovenského jazyka

prijať -jme -jmú dok.

1. vziať ponúkanú, dávanú vec: p. darček, odmenu;
p. pomoc, radu;
p. úplatok

2. chytiť, uchopiť podávanú vec do rúk: p. (podávanú) ruku

3. vziať na vedomie: p. správu, pozdrav, blahoželanie;
p. niečo s porozumením, ako urážku

4. vziať k sebe (do rodiny, do opatery ap.): p. niekoho na byt, pod strechu;
p. dieťa za svoje adoptovať

5. pripustiť k sebe (na návštevu, rozhovor ap.): p. hostí, návštevu, deputáciu

6. vziať do nejakej inštitúcie, organizácie: p. niekoho na vysokú školu, do zamestnania, do spolku

7. vziať, zaradiť na prac. miesto: p. vrátnika, referenta

8. ujať sa nejakej úlohy: p. funkciu predsedu

9. prejaviť súhlas s niečím, akceptovať: p. pozvanie;
parlament p-l zákon

10. pojať do seba, absorbovať: pôda p-e veľa vlahy

p. uznesenie uzniesť sa;

1. k 1 10

2. cirk. požívať chlieb, príp. i víno (ako obrad)

// prijať sa (o rastlinách ) zapustiť korene, ujať sa: stromček sa p-l;

prijateľne prísl.;

prijateľnosť -i žen. r.

prijateľný príd. m. kt. sa dá prijať, vyhovujúci: p. návrh, p-é podmienky;

Pravidlá slovenského pravopisu

prijať ‑jme ‑jmú ‑jal dok.; prijať sa (ujať sa)

prijateľný; prijateľne prísl.; prijateľnosť ‑i žen. r.

Slovník slovenského jazyka (z r. 1959 – 1968)1

prijať, prijme, prijmú, rozk. prijmi;
prijatý dok.

1. (čo) vziať si, čo sa dáva al. podáva;
vziať si, čo sa udeľuje: p. dar, odmenu, vyznamenanie;
p. peniaze, závdavok, výplatu, plat;
p. niečo do vlastných rúk;
p. ruku
a) uchopiť podávanú ruku, b) vysloviť súhlas s niečím (obyč. s manželstvom);
p. niečo do úschovy;
p. pomoc od niekoho;
p. miesto
vstúpiť do zamestnania;
Prijal úrad od novej vlády. (Vaj.) Adela prijala Stanovo rameno (Vaj.) chytila sa ho;
cirk. p. krst dať sa pokrstiť;

2. (čo) pojať do seba, pohltiť, absorbovať: pôda prijme veľa (málo) vody;
Do kastróla dáme čerstvého masla a nulovej múky toľko, čo maslo prijme.
(Vans.);
pren. Dnes moje telo prijme zem (Pon.) pochovajú ma.

3. (koho) uvítať, privítať: p. niekoho vľúdne, s radosťou, s plačom, s otvoreným náručím;
p. niekoho slávnostne;
Strýko ho prijal ako vlastného syna
(Al.) veľmi srdečne.

4. (koho) pripustiť k sebe (obyč. na úradnú návštevu), poskytnúť niekomu rozhovor, audienciu: p. niekoho oficiálne, neoficiálne;
p. niekoho na audienciu;
V malej miestnosti prijal ho okresný tajomník.
(Krno)

5. (koho, zried. i čo) vziať (do rodiny, na byt, do ochrany, do zamestnania ap.), dovoliť niekomu vstúpiť do nejakej spoločnosti (do organizácie, do školy, do rodiny ap.): p. niekoho na byt, do domu, pod strechu, do práce, do služby, do zamestnania;
p. niekoho za kandidáta, za člena strany;
p. žiaka na vysokú školu;
p. niekoho medzi seba;
p. niekoho za zaťa, za nevestu;
p. dieťa za svoje
adoptovať ho;
Prosím vás láskavo ho prijať do ochrany. (Fel.) Ja prijmem nevestu vďačne i zo sedliackeho domu. (Kuk.) Prijali ho za železničného strážnika. (Vaj.) Prijmeme vás ako pomocného záhradníka s platom a so stravou. (Smrč.)

p. niekoho na milosť dať mu milosť, odpustiť mu;

6. (čo) prevziať ako povinnosť, vziať si na starosť: p. záväzok. úlohu;
prijať na seba povinnosť platiť dane
(Jes-á);

7. (čo) vziať na vedomie: p. s radosťou slová niekoho;
p. zprávu o niečom;
p. pozdrav;
Lyžiari to celkom uznanlivo prijali ako prirodzenú vec.
(Bedn.) Nikto neprijal bez poznámky zvesť, že sa bude zas rečniť. (Fr. Kráľ) Prijmi moje blahoželanie. (Tim.) Starla Barbora a prijali to s pochopením, ako všetky zrejmosti. (Barč)

8. (čo) prejaviť súhlas, súhlasiť s niečím, pripojiť sa, prikloniť sa k niečomu, uznať, schváliť, akceptovať: p. ponuku, p. výpoveď;
obecenstvo prijalo divadelnú hru sympaticky, s porozumením;
p. pozvanie niekoho, p. požiadavky niekoho;
p. podmienky, p. návrh, p. uznesenie, p. stanovy;
parlament prijal zákon
schválil;
p. myšlienky, názor, stanovisko niekoho;

9. (čo) nadobudnúť, dostať nejaký tvar, podobu, výraz: Jej tvár prijala výraz miloty a nežnosti. (Kuk.) Anna prijala podobu krásnu ako víla. (Tim.);

nedok. prijímať

|| prijať sa (o rastlinách) zapustiť korene, ujať sa: Aj tá ľalia, čo Marka zasadila, sa prijme. (Tim.) Zasaď ho (ker) do dobrej zeme, prijme sa. (Kuk.);

nedok. prijímať sa

prijateľný príd. m. ktorý možno prijať, uznať, schváliť, vyhovujúci: p. návrh, dôvod;
p-é podmienky;
p-á cena
prístupná;

prijateľne prísl.;

prijateľnosť, -ti žen. r.

Naposledy hľadané výrazy

1. prijať v pravopisných slovníkoch