Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravopis slova „” v slovenských pravopisných slovníkoch

Krátky slovník slovenského jazyka

,ŕ cit. vyj. pobádanie pre kone, aby sa zastavili

prababička -y -čiek žen. r. hovor. prastará matka

práč -a muž. r. pracovník obsluhujúci pracie stroje;

práca -e prác žen. r.

1. vynakladanie teles. al. duš. úsilia na niečo, robota: telesná, duševná p., ťažká, ľahká p.;
užitočná, záslužná p.;
dať, pustiť sa do p-e;
mať veľa p-e;
fyz. súčin sily a dráhy, po ktorej sila premáha odpor

2. teles. al. duš. činnosť ako spoloč. jav; takáto činnosť ako zdroj zárobku, zamestnanie: p. v priemysle, v bani;
hľadať p-u, byť bez p-e;
právo na p-u;
produktivita p-e, deľba p-e;
p. roľníka, manažéra;
Sviatok p-e 1. máj;
úrad p-e

3. teles. al. duš. činnosť zameraná na dosiahnutie, vyrobenie niečoho: poľné, záchranné, kancelárske p-e;
postup prác, výsledky p-e;
zveriť niekomu dôležitú p-u

4. úsilie, námaha, namáhanie, robota: dalo mi to veľa p-e

5. vec, na ktorej sa pracuje; výsledok pracovného procesu; robota: ručná, strojová p.;
dizertačná, doktorská p., umelecká p.

6. činnosť, chod, fungovanie: p. stroja;
p. srdca, nôh

mať → plné ruky p-e;
bez p-e nie sú koláče;
aká p., taká pláca;
najprv p., potom pláca;
márna p. vodu košom naberať o daromnej práci;
p. mu len tak v rukách horí usilovne pracuje;

pracant -a muž. r. hovor. expr. dobrý, výkonný pracovník

práceneschopnosť -i žen. r.

II. práceneschopný muž. r. človek neschopný vykonávať svoje zamestnanie

Pravidlá slovenského pravopisu

,ŕ cit.

prababička ‑y ‑čiek žen. r.

práč ‑a muž. r.; práčka ‑y ‑čok žen. r. (žena; prací stroj)

práca ‑e prác žen. r.; prácička ‑y ‑čiek žen. r.

pracant ‑a mn. č. I ‑tmi muž. r.

práceneschopný ‑ého príd. m. i muž. r. ; práceneschopnosť ‑i žen. r.

Slovník slovenského jazyka (z r. 1959 – 1968)1

cit. pokrik na záprah, aby sa zastavil;

expr. zavolanie na niekoho, aby prestal niečo robiť: Pŕ, počkajte, nemôže byť všetko vaše. (Tat.)

pra, -e, mn. č. -e, -í, -ám/-iam, -ách/-iach žen. r. zastar. rozopra, škriepka, spor: V prách chcete žiť, učte sa láske! (J. Kráľ)

prababa, -y, -báb žen. r. zried.

1. matka starého otca al. starej matky: štvoro pokolení prísnych pradedov a zlostných prabáb (Heč.);

2. dávny predok ženského pohlavia: Snáď ma nepríde strašiť nejaká prababa. (Vaj.)

prababka, -y, -biek i prababička, -y, -čiek žen. r. hypok. matkina stará matka: Zasedali prababka s pravnučkou pod praslice. (Šolt.)

prabiedny príd. m. expr. zried. veľmi biedny: Bez Aničky by bol môj život prabiedny, chudobný. (Vans.)

praboh, -a, mn. č. -ovia muž. r. používa sa len v kliatbach: bisťu bohu, prabohu (Urbk.);
sto bohov, prabohov (Vaj.)

Naposledy hľadané výrazy

1. v pravopisných slovníkoch