Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravopis slova „lad” v slovenských pravopisných slovníkoch

Krátky slovník slovenského jazyka

lad -u muž. r. kniž. súlad, poriadok

bez l-u (a skladu) neusporiadane

ľaď,ľaďže cit. upozorňuje na niekoho, niečo a vyj. rozlič. pocity, aha, ľa: ľ. ho, aký múdry!

ľad -u muž. r.

1. tuhé skupenstvo vody, voda v zamrznutom stave: prírodný, umelý ľ.;
suchý ľ.;
ľ. sa topí

2. hovor. šport. ľadová plocha, klzisko: boj mužstiev na ľ-e

studený ako ľ. veľmi;
byť ako ľ. veľmi studený;
lámať ľ-y;
ľ., ľ-y sa láme (-u), ľ-y sa pohli napätie povolilo;
nechať niekoho na ľ-e, byť, ostať na ľ-e v zlej situácii;
tancovať na tenkom ľ-e;
Matej ľ-y láme okolo Mateja sa začína jar;

ladiareň -rne žen. r. miestnosť na ladenie hud. nástrojov: l. orchestra

lad -a muž. r. kto ladí hud. nástroje: l. klavírov;

ladička -y -čiek žen. r.

1. k ladič

2. pomôcka na ladenie tónov: udať l-ou tón

ľadík -a muž. r. zdrob. expr.

lad nedok.

1. nastavovať na vydávanie správnych tónov: l. si hlas, l. hudobné nástroje;

2. nastavovať (rozhlasový, televízny) prijímač na želaný príjem, vylaďovať

3. dodávať istý ráz, uspôsobovať: l. román humorne

4. dávať do súladu, zlaďovať: vedieť l. farby

5. byť v súlade, harmonizovať: farby, vzorky l-ia

Pravidlá slovenského pravopisu

lad ‑u muž. r. (súlad)

ľad ‑u muž. r.; ľadový; ľadovo prísl.; ľadík ‑a muž. r.

ľaď,ľaďže cit. (upozornenie)

Lada ‑y žen. r.; Laďan ‑a mn. č. ‑ia muž. r.; Ladianka ‑y ‑nok žen. r.; ladiansky

Ladce ‑diec L ‑och muž. r. pomn. ; Ladčan ‑a mn. č. ‑ia muž. r.; Ladčianka ‑y ‑nok žen. r.; ladčiansky

ladiareň ‑rne ‑í žen. r.

lad ‑a muž. r.; ladička ‑y ‑čiek žen. r.

Ladice ‑díc žen. r. pomn. ; Ladičan ‑a mn. č. ‑ia muž. r.; Ladičanka ‑y ‑niek žen. r.; ladický

Slovník slovenského jazyka (z r. 1959 – 1968)1

lad, -u muž. r. arch. ladenie, usporiadanie;
spôsob: rozprávať na všetky možné lady (Vaj.);
Či musia byť všetky ženy na jej lad? (Vaj.)

bez ladu a skladu neporiadne, v neporiadku, bez usporiadania

ľad, -u muž. r.

1. zamrznutá voda, voda v tuhom skupenstve: prirodzený, umelý, suchý ľ.;
studený ako ľ.;
ľ-y pukajú

žart. chodí ako teľa na ľ-e (o opilcovi) neisto;
hovor. ostať, byť na ľ-e nedostať, nemať nič;
prelomiť ľ-y prekonať uzavretosť, neprístupnosť, napätý pomer a pod.;

2. hovor. klzisko: chodievať sa korčuľovať na ľ.;

3. hovor. ľadovec: padal ľ.;

ľadík, -a muž. r. zdrob. expr. k 1

ľaď cit. kraj. vyjadruje údiv, prekvapenie, hľa, pozri, ľa, hľaď;
pri zosilnení ľaďže: Ľaď, jahniatka ako si skáču. (Hviezd.) Ľaďže ti ho, akí fajnoví páni sa idú naraz o nás starať! (Fr. Kráľ)

Lada, -y žen. r. slovanská bohyňa lásky

láda, -y, lád žen. r. (nem.) hovor. zastar. truhlica, debna: láda s hábami (Vans.);

ládička, -y, -čiek žen. r. zdrob.

ľad, -dňa muž. r. zastar. január: ľadeň sneží — mrazí (Hviezd.)

ľadenec, -nca muž. r. druh poľnej rastliny;
bot. ľ. rožkatý (Lotus corniculatus)

ladenie, -ia stred. hud. úprava hudobného nástroja na určitý tón al. tónovú sústavu na základe kmitočtu: prirodzené, temperované, lýdické, poltónové, štvrťtónové l.

ladiaci, -a, -e príd. m. pomocou ktorého sa ladí, určený, používaný pri ladení, na ladenie hudobných nástrojov: l-a cievka, l-a stupnica

Naposledy hľadané výrazy

1. lad v pravopisných slovníkoch