Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravopis slova „interpret” v slovenských pravopisných slovníkoch

Krátky slovník slovenského jazyka

interpret -a muž. r. kto predvádza (umel. dielo): profesionálny i.;
i-i populárnej hudby;

interpretácia -ie žen. r. interpretovanie: obsahová i. básne;
scénická i.;

interpretačný príd. m.: i-é umenie, i. štýl

interpretátor -a muž. r. kto vykladá, vysvetľuje niečo; vykladač2: i. zákona;

interpretátorka -y -riek žen. r.

interpretka -y -tiek žen. r.

Pravidlá slovenského pravopisu

interpret ‑a muž. r.; interpretka ‑y ‑tiek žen. r.

interpretácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách žen. r.; interpretačný; interpretačne prísl.

interpretátor ‑a muž. r.; interpretátorka ‑y ‑riek žen. r.

interpretovať ‑uje ‑ujú nedok. i dok.

Slovník slovenského jazyka (z r. 1959 – 1968)1

interpret, -a muž. r.

1. tlmočník, vysvetľovateľ, vykladač, interpretátor: i. literárneho, hudobného diela;

2. predstaviteľ divadelnej roly, herec, umelec predvádzajúci umelecké dielo: i. ľudových piesní a tancov, i. Chopina, klavírny i.;

interpretka, -y, -tiek žen. r.

interpretácia, -ie, -ií, -iám, -iách žen. r.

1. výklad, objasňovanie, vysvetľovanie, rozbor: i. textu, zákonov;

2. spôsob podania, stvárnenia umeleckého diela, najmä hudobného, tanečného, al. hereckej úlohy, prednes: i. ľudových piesní a tancov, i. Beethovena, Hamleta;
scénická i.;
hra v interpretácii členov Národného divadla
;

interpretačný príd. m.: i-é prostriedky, i-é umenie;

interpretačne prísl.

interpretátor, -a muž. r. interpret;

interpretátorka, -y, -riek žen. r.

interpretovať, -uje, -ujú nedok. i dok.

1. (čo) vykladať, vyložiť, objasňovať, objasniť: i. text, zákon, dejiny;

2. (koho, čo) podávať, podať, predvádzať, predviesť umelecké dielo, najmä hudobné, dramatické a tanečné, stvárňovať, stvárniť hereckú úlohu: i. klasikov, Smetanu, Hamleta, ľudové tance

Naposledy hľadané výrazy

1. interpret v pravopisných slovníkoch