Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravopis slova „ináč” v slovenských pravopisných slovníkoch

Krátky slovník slovenského jazyka

ináč,inak,inakšie

I. zám. vymedz. príslov.

1. označ. vlastnosť deja, stavu ako odlišnú od pôv., očakávanej ap., nie tak(to), iným spôsobom, odlišne: povedz to i. inými slovami;
predstavoval si ju i.;
je známy i. ako jeho otec

2. expr. lepšie, dokonalejšie: pod mojou opaterou by vyzeral i.

II. spoj. priraď. má vysvetľovací význ.: potrebujú ho, i. by ho nevolali

III. čast.

1. pripája dodatočnú výpoveď: i. sa máte dobre? i. stále rozmýšľam, čo tým myslel

2. uvádza výraz s vysvetľovacím význ.: bol to i. obľúbený človek

Pravidlá slovenského pravopisu

ináč,inak,inakšie zám., spoj. i čast.

Iňačovce ‑viec žen. r. pomn. ; Iňačovčan ‑a mn. č. ‑ia muž. r.; Iňačovčanka ‑y ‑niek žen. r.; iňačovský

Slovník slovenského jazyka (z r. 1959 – 1968)1

ináč (zastar. i ináče, zried. i ináčej) prísl.

1. iným spôsobom, odlišne, rozdielne, inak: i. povedané;
i. robí, i. hovorí
je falošný, pretvaruje sa

však ty budeš i. hovoriť (spievať) zmeníš názor, stanovisko;

2. v opačnom prípade: Áno tak, lebo ináčej ani žiť nechcem. (Kal.)

3. čast. ostatne, mimochodom, čo sa týka iných okolností;
po iných stránkach: je to (takto) ináč dobrý človek;
starkáináč takto teta Hana
(Mor.);
Ináče literárna produkcia Kalinčiakova za dvanásť rokov v Modre bola dosť skromná. (Mráz)

Naposledy hľadané výrazy

1. ináč v pravopisných slovníkoch