Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Pravopis slova „generál” v slovenských pravopisných slovníkoch

Krátky slovník slovenského jazyka

generál -a muž. r. u nás príslušník skupiny najvyšších dôstojníkov: g-ov vymenúva prezident republiky

byť, vystupovať ako g. byť energický al. panovačný;

generalita -y žen. r. hromad. najvyšší voj. veliteľský zbor

generalizácia -ie žen. r. generalizovanie;

generalizačný príd. m.

generalizovať nedok. i dok. zovšeobecňovať, zovšeobecniť: g. poznatky, chyby

generálka -y -lok žen. r. hovor.

1. generálna oprava: g. auta

2. generálna mapa

3. generálna skúška (divadelná, koncertná ap., a pod. ): verejná g.

Pravidlá slovenského pravopisu

generál ‑a muž. r.; generálsky

generalita ‑y žen. r.

generalizácia ‑ie ‑ií D ‑iám L ‑iách žen. r.; generalizačný

generalizovať ‑uje ‑ujú nedok. i dok.

generálka ‑y ‑lok žen. r.

generálmajor ‑a m., skr. genmjr.

Slovník slovenského jazyka (z r. 1959 – 1968)1

generál, -a muž. r.

1. najvyšší vojenský dôstojník: g. armády;
brigádny, divízny, sborový, armádny g.
stupne generálskej hodnosti v buržoáznej československej armáde;

2. cirk. najvyšší predstavený niektorých reholí;

generálsky príd. m.: g-a hodnosť, g-a uniforma;

generálik, -a, mn. č. -ovia muž. r. zdrob. iron.

generalissimus, -ma muž. r. najvyšší veliteľ armády

generalita, -y žen. r. sbor generálov, vysokí dôstojníci

generalizácia, -ie, -ií, -iám, -iách žen. r. zovšeobecnenie, zovšeobecňovanie;

generalizačný príd. m.: g-á metóda;

generalizačne prísl.

generalizovať, -uje, -ujú dok. i nedok. zovšeobecniť, zovšeobecňovať: generalizujúce uzávery

generálka, -y, -lok žen. r.

1. hovor. dôkladná, generálna oprava: g. auta;

2. hovor. generálna mapa;

3. div. slang. hlavná skúška divadelnej hry, baletu, koncertu a pod. pred premiérou: verejná g.

Naposledy hľadané výrazy

1. generál v pravopisných slovníkoch